ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2015 1 15 stycznia powołania Zespołu ds. oceny warunków pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/17
2015 3 3 lutego powołania Komisji do odbioru końcowego hali sportowej z zapleczem  dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu
2015 4 6 lutego powołania Komisji ds. oceny ofert na najem pomieszczeń stołówki w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie
2015 5 11 lutego powołania Zespołu ds. sporządzenia projektu zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/15
2015 6 17 lutego powołania Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu obozów realizowanych w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie
-
Aneks nr 1/15
2015 7 17 marca realizacji szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2015 roku
2015 8 19 marca Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Aneks nr 1/15
Aneks nr 2/15
Aneks nr 3/16
Aneks nr 4/16
Aneks nr 5/16


Uchylone zarządzeniem nr 40/16 Rektora
2015 9 31 marca planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2015/2016

Uchylone zarządzeniem nr 10/16 Rektora
2015 10 31 marca opłat z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego, wszczęcia postępowania habilitacyjnego oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w Uczelni
2015 11 7 kwietnia gospodarowania środkami publicznymi w Uczelni
-
Załącznik
2015 13 16 kwietnia przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016

Uchylone zarządzeniem nr 8/16 Rektora
2015 14 20 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2014/2015
2015 15 22 kwietnia dni wolnych od pracy
2015 20 6 maja wprowadzenia systemu antyplagiatowego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Regulamin Antyplagiatowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2015 23 28 maja opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1/15

Uchylone zarządzeniem nr 26/16 Rektora
2015 28 11 czerwca opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2015/2016
-
Aneks nr 1/15
2015 29 17 czerwca regulaminu obozu letniego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Regulamin
Aneks nr 1/17
2015 30 18 czerwca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
-
Załączniki nr 1-7
Załącznik nr 8
Aneks nr 1/15
Aneks nr 2/15
Aneks nr 3/15
Aneks nr 4/16


Uchylone zarządzeniem nr 27/16 Rektora
2015 31 24 czerwca rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne  studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2015/2016
2015 33 10 lipca Instrukcji Inwentaryzacyjnej Składników Majątku
-
Instrukcja
Załączniki
2015 34 5 sierpnia zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/15
Aneks nr 2/15
2015 35 6 sierpnia terminarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia kierunku Neurobiologia tryb stacjonarny na rok akademicki 2015/2016
2015 36 6 sierpnia określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2015/2016r
2015 38 13 sierpnia finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016

Uchylone zarządzeniem nr 29/16 Rektora
2015 40 18 sierpnia opłat związanych z praktykami studentów AWF w Poznaniu
2015 41 26 sierpnia powołania Komisji do odbioru końcowego modernizacji budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 4-6
2015 42 14 września rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016
2015 43 9 października określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2015/2016
-
Aneks nr 1/16

Uchylone zarządzeniem nr 50/16 Rektora
2015 44 12 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF  w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016

Uchylone zarządzeniem nr 44/16 Rektora
2015 45 20 października wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu regulaminu pracy oraz regulaminów wynagradzania i premiowania pracowników Uczelni
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2015 46 20 października określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
2015 47 29 października powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu Studiów
-
Aneks nr 1/15
2015 49 24 listopada określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/15
2015 50 24 listopada regulaminu usług kserograficznych świadczonych przez Sekcję Wydawnictw Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2015 51 1 grudnia powołania Komisji ds. weryfikacji zapotrzebowań na zakup sprzętu komputerowego na kadencję 2012–2016
2015 52 7 grudnia zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody