UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zarządzenia Rektora z 2015 r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2015 1 15 stycznia powołania Zespołu ds. oceny warunków pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/17
2015 3 3 lutego powołania Komisji do odbioru końcowego hali sportowej z zapleczem  dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu
2015 4 6 lutego powołania Komisji ds. oceny ofert na najem pomieszczeń stołówki w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie
2015 5 11 lutego powołania Zespołu ds. sporządzenia projektu zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/15
2015 6 17 lutego powołania Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu obozów realizowanych w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie
-
Aneks nr 1/15
2015 7 17 marca realizacji szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2015 roku
2015 8 19 marca Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Aneks nr 1/15
Aneks nr 2/15
Aneks nr 3/16
Aneks nr 4/16
Aneks nr 5/16


Uchylone zarządzeniem nr 40/16 Rektora
2015 9 31 marca planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2015/2016

Uchylone zarządzeniem nr 10/16 Rektora
2015 10 31 marca opłat z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego, wszczęcia postępowania habilitacyjnego oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w Uczelni
2015 11 7 kwietnia gospodarowania środkami publicznymi w Uczelni
-
Załącznik
2015 13 16 kwietnia przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016

Uchylone zarządzeniem nr 8/16 Rektora
2015 14 20 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2014/2015
2015 15 22 kwietnia dni wolnych od pracy
2015 20 6 maja wprowadzenia systemu antyplagiatowego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Regulamin Antyplagiatowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2015 23 28 maja opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1/15

Uchylone zarządzeniem nr 26/16 Rektora
2015 28 11 czerwca opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2015/2016
-
Aneks nr 1/15
2015 29 17 czerwca regulaminu obozu letniego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Regulamin
Aneks nr 1/17
2015 30 18 czerwca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
-
Załączniki nr 1-7
Załącznik nr 8
Aneks nr 1/15
Aneks nr 2/15
Aneks nr 3/15
Aneks nr 4/16


Uchylone zarządzeniem nr 27/16 Rektora
2015 31 24 czerwca rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne  studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2015/2016
2015 33 10 lipca Instrukcji Inwentaryzacyjnej Składników Majątku
-
Instrukcja
Załączniki
2015 34 5 sierpnia zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/15
Aneks nr 2/15
2015 35 6 sierpnia terminarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia kierunku Neurobiologia tryb stacjonarny na rok akademicki 2015/2016
2015 36 6 sierpnia określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2015/2016r
2015 38 13 sierpnia finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016

Uchylone zarządzeniem nr 29/16 Rektora
2015 40 18 sierpnia opłat związanych z praktykami studentów AWF w Poznaniu
2015 41 26 sierpnia powołania Komisji do odbioru końcowego modernizacji budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 4-6
2015 42 14 września rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016
2015 43 9 października określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2015/2016
-
Aneks nr 1/16

Uchylone zarządzeniem nr 50/16 Rektora
2015 44 12 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF  w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016

Uchylone zarządzeniem nr 44/16 Rektora
2015 45 20 października wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu regulaminu pracy oraz regulaminów wynagradzania i premiowania pracowników Uczelni
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2015 46 20 października określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
2015 47 29 października powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu Studiów
-
Aneks nr 1/15
2015 49 24 listopada określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/15
2015 50 24 listopada regulaminu usług kserograficznych świadczonych przez Sekcję Wydawnictw Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2015 51 1 grudnia powołania Komisji ds. weryfikacji zapotrzebowań na zakup sprzętu komputerowego na kadencję 2012–2016
2015 52 7 grudnia zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016