ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2011 1 10 stycznia Regulaminu Działu Wydawnictw
-
Aneks nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2011 3 26 stycznia gospodarowania środkami publicznymi w Uczelni
-
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8


Uchylone zarządzeniem nr 11/15 Rektora
2011 4 8 lutego głównych kierunków szkolenia obronnego AWF w Poznaniu na 2011 rok
2011 5 11 lutego zasad składania Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w AWF w Poznaniu
-
Aneks nr 1/12
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2011 7 17 lutego określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych
-
Załączniki
Aneks nr 1


Uchylone zarządzeniem nr 9/11 Rektora
2011 8 21 lutego wprowadzenia w AWF w Poznaniu "Regulaminu wewnętrznej kontroli instytucjonalnej"
2011 9 25 lutego określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011
-
Załączniki
Aneks nr 1


Uchylone zarządzeniem nr 45/11 Rektora
2011 11 11 marca powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchylone zarządzeniem nr 51/16 Rektora
2011 12 22 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012
2011 13 24 marca utworzenia i zorganizowania Kancelarii Niejawnej w AWF w Poznaniu
2011 14 25 marca szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uczelni
2011 20 9 maja wprowadzenia "Arkusza oceny działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej samodzielnych pracowników AWF w poznaniu"

Uchylone uchwałą nr 86/15 Senatu
2011 24 11 maja obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2010/2011
2011 25 13 maja Instrukcji Inwentaryzacyjnej Składników Majątku
-
INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16


Uchylone zarządzeniem nr 33/15 Rektora
2011 26 23 maja rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2011/2012
2011 31 1 lipca organizacji dydaktyki w zakresie nauczania języków obcych
2011 32 11 lipca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2011/2012
2011 34 13 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1
Aneks nr 2


Uchylone zarządzeniem nr 59/12 Rektora
2011 42 12 września wprowadzenia "Zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania" w AWF w Poznaniu
2011 44 23 września "Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom AWF w Poznaniu" oraz " Regulaminu Przyznawania Stypendium dla najlepszych Doktorantów i Stypendiów Doktoranckich Doktorantom AWF w Poznaniu"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Uchylone zarządzeniem nr 12/14 Rektora
2011 45 3 października określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012
-
Załączniki nr 1-3
Załączniki nr 4-4b


Uchylone zarządzeniem nr 75/12 Rektora
2011 48 18 października wprowadzenia "Polityki Zarządzania Ryzykiem" w AWF w Poznaniu
2011 49 18 października wprowadzenia "Procedury zarządzania projektami finansowanymi ze środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej"
-
Załącznik nr 1
Dokumenty nr 1-6
2011 50 19 października wprowadzenia procedury aktualizacji, na stronie internetowej Uczelni, informacji o składzie osobowym pracowników AWF w Poznaniu i struktury organizacyjnej
2011 51 19 października zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych
-
Aneks nr 1/12

Uchylone zarządzeniem nr 73/13
2011 52 21 października wykazu kluczowych stanowisk pracy w AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
2011 54 24 października zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2011/2012
2011 55 9 listopada powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2011/2012
2011 56 9 listopada wprowadzenia "Instrukcji Kasowej Akademii Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik nr 1
2011 58 24 listopada ustalenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w AWF w Poznaniu"
-
Załącznik nr 1 wraz z załącznikami:
1,2,3,4,5,7,8 oraz  6
Załącznik nr 2


Uchylone zarządzeniami nr 28/14 oraz 32/14 Rektora
2011 60 24 listopada rozwiązania formacji obrony cywilnej w AWF w Poznaniu
2011 61 22 listopada określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2011/2012
2011 62 29 listopada przeglądu sprzętu komputerowego na Wydziale Turystyki i Rekreacji w związku z planowanym oddaniem do użytku nowego budynku dydaktycznego
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody