UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zarządzenia Rektora z 2011r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2011 1 10 stycznia Regulaminu Działu Wydawnictw
-
Aneks nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2011 3 26 stycznia gospodarowania środkami publicznymi w Uczelni
-
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8


Uchylone zarządzeniem nr 11/15 Rektora
2011 4 8 lutego głównych kierunków szkolenia obronnego AWF w Poznaniu na 2011 rok
2011 5 11 lutego zasad składania Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w AWF w Poznaniu
-
Aneks nr 1/12
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2011 7 17 lutego określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych
-
Załączniki
Aneks nr 1


Uchylone zarządzeniem nr 9/11 Rektora
2011 8 21 lutego wprowadzenia w AWF w Poznaniu "Regulaminu wewnętrznej kontroli instytucjonalnej"
2011 9 25 lutego określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011
-
Załączniki
Aneks nr 1


Uchylone zarządzeniem nr 45/11 Rektora
2011 11 11 marca powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchylone zarządzeniem nr 51/16 Rektora
2011 12 22 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012
2011 13 24 marca utworzenia i zorganizowania Kancelarii Niejawnej w AWF w Poznaniu
2011 14 25 marca szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uczelni
2011 20 9 maja wprowadzenia "Arkusza oceny działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej samodzielnych pracowników AWF w poznaniu"

Uchylone uchwałą nr 86/15 Senatu
2011 24 11 maja obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2010/2011
2011 25 13 maja Instrukcji Inwentaryzacyjnej Składników Majątku
-
INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16


Uchylone zarządzeniem nr 33/15 Rektora
2011 26 23 maja rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2011/2012
2011 31 1 lipca organizacji dydaktyki w zakresie nauczania języków obcych
2011 32 11 lipca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2011/2012
2011 34 13 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1
Aneks nr 2


Uchylone zarządzeniem nr 59/12 Rektora
2011 42 12 września wprowadzenia "Zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania" w AWF w Poznaniu
2011 44 23 września "Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom AWF w Poznaniu" oraz " Regulaminu Przyznawania Stypendium dla najlepszych Doktorantów i Stypendiów Doktoranckich Doktorantom AWF w Poznaniu"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Uchylone zarządzeniem nr 12/14 Rektora
2011 45 3 października określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012
-
Załączniki nr 1-3
Załączniki nr 4-4b


Uchylone zarządzeniem nr 75/12 Rektora
2011 48 18 października wprowadzenia "Polityki Zarządzania Ryzykiem" w AWF w Poznaniu
2011 49 18 października wprowadzenia "Procedury zarządzania projektami finansowanymi ze środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej"
-
Załącznik nr 1
Dokumenty nr 1-6
2011 50 19 października wprowadzenia procedury aktualizacji, na stronie internetowej Uczelni, informacji o składzie osobowym pracowników AWF w Poznaniu i struktury organizacyjnej
2011 51 19 października zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych
-
Aneks nr 1/12

Uchylone zarządzeniem nr 73/13
2011 52 21 października wykazu kluczowych stanowisk pracy w AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
2011 54 24 października zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2011/2012
2011 55 9 listopada powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2011/2012
2011 56 9 listopada wprowadzenia "Instrukcji Kasowej Akademii Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik nr 1
2011 58 24 listopada ustalenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w AWF w Poznaniu"
-
Załącznik nr 1 wraz z załącznikami:
1,2,3,4,5,7,8 oraz  6
Załącznik nr 2


Uchylone zarządzeniami nr 28/14 oraz 32/14 Rektora
2011 60 24 listopada rozwiązania formacji obrony cywilnej w AWF w Poznaniu
2011 61 22 listopada określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2011/2012
2011 62 29 listopada przeglądu sprzętu komputerowego na Wydziale Turystyki i Rekreacji w związku z planowanym oddaniem do użytku nowego budynku dydaktycznego