UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zarządzenia Rektora z 2010r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2010 1 19 stycznia przekazania do części poznańskiej AWF bazy Płatnika ZUS Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej  w Gorzowie Wlkp.
2010 2 19 stycznia organizacji Stałego Dyżuru
2010 3 20 stycznia prowadzenia ewidencji wydatków niezbędnej do sporządzania sprawozdania budżetowego o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez AWF w Poznaniu
2010 4 20 stycznia wprowadzenia elektronicznego systemu planowania, rozliczania i bieżącej kontroli rocznych wydatków w AWF w Poznaniu
-
Aneks nr 1/10
2010 8 24 lutego centralizacji zarządzania zbiorami bibliotecznymi Uczelni
2010 10 16 marca głównych kierunków szkolenia obronnego AWF w Poznaniu na 2010 rok
2010 11 25 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011
2010 12 8 kwietnia korzystania z usług Sekcji Obliczeniowej AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Karta zlecenia
2010 18 20 kwietnia regulaminu audytu wewnętrznego
2010 19 20 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010
2010 20 27 kwietnia wprowadzenia "Regulaminu Domu Studenckiego AWF w Poznaniu"
-
Załącznik nr 1 - regulamin
Umowa najmu
Aneks nr 1/10


Uchylone zarządzeniem nr 61/17 Rektora
2010 22 17 maja rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2010/2011
2010 26 15 czerwca wprowadzenia ankiety dotyczącej opinii studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego oraz procedury jej przeprowadzenia
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Aneks nr 1/13
Nowy załącznik nr 1


Uchylone uchwałą nr 86/15 Senatu
2010 27 23 czerwca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2010/2011
2010 29 7 lipca powołania Komisji ds. wdrożenia kontroli zarządczej AWF w Poznaniu

Uchylone zarządzeniem nr 70/12 Rektora
2010 31 13 lipca zmiany organizacji pracy
2010 32 15 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
2010 36 4 sierpnia powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Budowa budynku dydaktycznego AWF w Poznaniu"
-
Aneks nr 1/10
Aneks nr 2/11
Aneks nr 3/11
Aneks nr 4/12


Uchylone zarządzeniem nr 31/13 Rektora
2010 39 16 sierpnia zasad postępowania, obowiązków i odpowiedzialności pracowników w sytuacji zagrożenia powodziowego i meteorologicznego
2010 40 18 sierpnia powołania Stałej Komisji ds. weryfikacji zapotrzebowań na zakup sprzętu komputerowego na kadencję 2008-2012
2010 47 4 października opłat z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego i habilitacyjnego w Uczelni oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami Uczelni

Uchylone zarządzeniem nr 52/12 Rektora
2010 48 12 października zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2010/2011
2010 57 6 grudnia określenia wykazu stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "poufne" i "zastrzeżone"
2010 59 15 grudnia "Regulaminu premiowania pracowników AWF w Poznaniu niebędących nauczycielami akademickimi"
-
Regulamin
2010 62 21 grudnia zasad zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Uczelni