ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2010 1 19 stycznia przekazania do części poznańskiej AWF bazy Płatnika ZUS Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej  w Gorzowie Wlkp.
2010 2 19 stycznia organizacji Stałego Dyżuru
2010 3 20 stycznia prowadzenia ewidencji wydatków niezbędnej do sporządzania sprawozdania budżetowego o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez AWF w Poznaniu
2010 4 20 stycznia wprowadzenia elektronicznego systemu planowania, rozliczania i bieżącej kontroli rocznych wydatków w AWF w Poznaniu
-
Aneks nr 1/10
2010 8 24 lutego centralizacji zarządzania zbiorami bibliotecznymi Uczelni
2010 10 16 marca głównych kierunków szkolenia obronnego AWF w Poznaniu na 2010 rok
2010 11 25 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011
2010 12 8 kwietnia korzystania z usług Sekcji Obliczeniowej AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Karta zlecenia
2010 18 20 kwietnia regulaminu audytu wewnętrznego
2010 19 20 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010
2010 20 27 kwietnia wprowadzenia "Regulaminu Domu Studenckiego AWF w Poznaniu"
-
Załącznik nr 1 - regulamin
Umowa najmu
Aneks nr 1/10


Uchylone zarządzeniem nr 61/17 Rektora
2010 22 17 maja rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2010/2011
2010 26 15 czerwca wprowadzenia ankiety dotyczącej opinii studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego oraz procedury jej przeprowadzenia
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Aneks nr 1/13
Nowy załącznik nr 1


Uchylone uchwałą nr 86/15 Senatu
2010 27 23 czerwca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2010/2011
2010 29 7 lipca powołania Komisji ds. wdrożenia kontroli zarządczej AWF w Poznaniu

Uchylone zarządzeniem nr 70/12 Rektora
2010 31 13 lipca zmiany organizacji pracy
2010 32 15 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
2010 36 4 sierpnia powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Budowa budynku dydaktycznego AWF w Poznaniu"
-
Aneks nr 1/10
Aneks nr 2/11
Aneks nr 3/11
Aneks nr 4/12


Uchylone zarządzeniem nr 31/13 Rektora
2010 39 16 sierpnia zasad postępowania, obowiązków i odpowiedzialności pracowników w sytuacji zagrożenia powodziowego i meteorologicznego
2010 40 18 sierpnia powołania Stałej Komisji ds. weryfikacji zapotrzebowań na zakup sprzętu komputerowego na kadencję 2008-2012
2010 47 4 października opłat z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego i habilitacyjnego w Uczelni oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami Uczelni

Uchylone zarządzeniem nr 52/12 Rektora
2010 48 12 października zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2010/2011
2010 57 6 grudnia określenia wykazu stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "poufne" i "zastrzeżone"
2010 59 15 grudnia "Regulaminu premiowania pracowników AWF w Poznaniu niebędących nauczycielami akademickimi"
-
Regulamin
2010 62 21 grudnia zasad zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Uczelni
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody