ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2009 2 13 stycznia wprowadzenia w AWF w Poznaniu "Instrukcji Kancelaryjnej", "Instrukcji Archiwalnej", "Jednolitego Wykazu Akt" oraz "Wykazu Symboli Literowych stanowisk i jednostek organizacyjnych Akademii"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Aneks nr 1/11
Aneks nr 2/12
Aneks nr 3/12
Aneks nr 4/13

Aneks nr 5/14
Aneks nr 6/14
Aneks nr 7/14
Aneks nr 8/14
Aneks nr 9/14
Aneks nr 10/15
Aneks nr 11/16
Aneks nr 12/17
Aneks nr 13/18
2009 3 5 lutego "Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego im.E.Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
Aneks nr 1/11
2009 4 17 lutego powołania Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko kanclerza AWF w Poznaniu
2009 5 23 lutego powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów na kadencję 2008 - 2012
2009 8 26 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010
2009 10 28 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych  oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2008/2009
2009 11 11 maja rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2009/2010
2009 12 11 maja powołania Komisji Wyborczej nr 1 dla wyboru w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010r. elektorów reprezentujących nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWFiS w Gdańsku oraz w AWF w Poznaniu, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w tych uczelniach jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
2009 13 11 maja powołania Komisji Wyborczej nr 2 dla wyboru w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010r. elektorów reprezentujących doktorantów uczestniczących w studiach doktoranckich w AWFi S w Gdańsku, w AWF w Poznaniu oraz w AWF w Warszawie
2009 15 15 czerwca korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Uczelni
2009 19 15 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1/09
2009 23 15 września akt personalnych będących w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni
2009 29 21 października określenia dodatku za kierowanie studiami podyplomowymi oraz stawek dla wykładowców zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, niebędących pracownikami Uczelni

Uchylone zarządzeniem nr 37/14 Rektora
2009 37 2 litopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2009/2010
2009 41 27 listopada określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2009/2010
2009 42 3 grudnia obowiązkowych badań lekarskich osób zatrudnionych w Uczelni

Uchylone zarządzeniem nr 77/13 Rektora
2009 43 3 grudnia ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
2009 44 3 grudnia powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: "Budowa budynku dydaktycznego AWF w Poznaniu"

Uchylone zarządzeniem nr 36/10 Rektora
2009 45 4 grudnia dni wolnych od pracy
2009 46 15 grudnia waloryzacji wynagrodzeń pracowników Uczelni
2009 47 15 grudnia szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środkow pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 3b
Załącznik nr 3c
Załącznik nr 3d
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
2009 48 15 grudnia polityki rachunkowości
(załącznik do wglądu w Sekcji Organizacyjno-Prawnej)
-
Aneks nr 1/10
Aneks nr 2/10

Aneks nr 3/15
Aneks nr 4/17
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody