UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zarządzenia Rektora z 2009r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2009 2 13 stycznia wprowadzenia w AWF w Poznaniu "Instrukcji Kancelaryjnej", "Instrukcji Archiwalnej", "Jednolitego Wykazu Akt" oraz "Wykazu Symboli Literowych stanowisk i jednostek organizacyjnych Akademii"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Aneks nr 1/11
Aneks nr 2/12
Aneks nr 3/12
Aneks nr 4/13

Aneks nr 5/14
Aneks nr 6/14
Aneks nr 7/14
Aneks nr 8/14
Aneks nr 9/14
Aneks nr 10/15
Aneks nr 11/16
Aneks nr 12/17
2009 3 5 lutego "Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego im.E.Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
Aneks nr 1/11
2009 4 17 lutego powołania Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko kanclerza AWF w Poznaniu
2009 5 23 lutego powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów na kadencję 2008 - 2012
2009 8 26 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010
2009 10 28 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych  oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2008/2009
2009 11 11 maja rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2009/2010
2009 12 11 maja powołania Komisji Wyborczej nr 1 dla wyboru w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010r. elektorów reprezentujących nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWFiS w Gdańsku oraz w AWF w Poznaniu, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w tych uczelniach jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
2009 13 11 maja powołania Komisji Wyborczej nr 2 dla wyboru w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010r. elektorów reprezentujących doktorantów uczestniczących w studiach doktoranckich w AWFi S w Gdańsku, w AWF w Poznaniu oraz w AWF w Warszawie
2009 15 15 czerwca korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Uczelni
2009 19 15 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1/09
2009 23 15 września akt personalnych będących w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni
2009 29 21 października określenia dodatku za kierowanie studiami podyplomowymi oraz stawek dla wykładowców zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, niebędących pracownikami Uczelni

Uchylone zarządzeniem nr 37/14 Rektora
2009 37 2 litopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2009/2010
2009 41 27 listopada określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2009/2010
2009 42 3 grudnia obowiązkowych badań lekarskich osób zatrudnionych w Uczelni

Uchylone zarządzeniem nr 77/13 Rektora
2009 43 3 grudnia ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
2009 44 3 grudnia powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: "Budowa budynku dydaktycznego AWF w Poznaniu"

Uchylone zarządzeniem nr 36/10 Rektora
2009 45 4 grudnia dni wolnych od pracy
2009 46 15 grudnia waloryzacji wynagrodzeń pracowników Uczelni
2009 47 15 grudnia szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środkow pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 3b
Załącznik nr 3c
Załącznik nr 3d
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
2009 48 15 grudnia polityki rachunkowości
(załącznik do wglądu w Sekcji Organizacyjno-Prawnej)
-
Aneks nr 1/10
Aneks nr 2/10

Aneks nr 3/15
Aneks nr 4/17