ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2008 2 14 kwietnia partycypowania Uczelni w kosztach związanych z dokształcaniem pracowników

Zawieszone zarządzeniem nr 23/08 Rektora
2008 3 17 kwietnia przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009
2008 4 18 kwietnia powołania Uczelnianej Komisji ds. wdrożenia zintegrowanego oprogramowania uczelnianego oraz zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
-
Aneks nr 1/08
2008 5 8 maja obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2007/2008
2008 7 27 maja rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2008/2009
2008 8 18 czerwca wysokości wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009
2008 9 30 czerwca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2008/2009
2008 10 3 lipca wprowadzenia w AWF w Poznaniu "Regulaminu wewnętrznej kontroli instytucjonalnej"

Uchylone zarządzeniem nr 8/11 Rektora
2008 11 14 lipca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych
-
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Aneks nr 1


Uchylone zarządzeniem nr  9/11 Rektora
2008 12 14 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2008/2009 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

Uchylone zarządzeniem nr 32/10 Rektora
2008 13 25 lipca powołania Rady Programowej Biura Karier i Promocji AWF w Poznaniu
2008 14 12 sierpnia zakładowej tabeli norm zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej
-
Załącznik
Aneks nr 1/11


Uchylone zarządzeniem nr 15/12 Rektora
2008 15 3 września fakultatywnego obozu adaptacyjnego dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w Akademii w roku akademickim 2008/2009
2008 16 22 września wprowadzenia w Uczelni przedpłacowych kart płatniczych dla studentów
2008 17 24 września powołania Uczelnianej Komisji Socjalnej Pracowników na kadecnję 2008-2012
-
Aneks nr 1/10
Aneks nr 2/10
Aneks nr 3/11


Uchylone zarządzeniem nr 72/12 Rektora
2008 18 13 października powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na kadencję 2008 - 2012
-
Aneks nr 2/11
2008 19 13 października powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję 2008 - 2012
-
Aneks nr 1/08

Uchylone zarządzeniem nr 69/12 Rektora
2008 20 13 października powołania Uczelnianej Komisji ds. rozdziału dla pracowników Akademii miejsc w Domu Gościnnym "Asystent" i w pokojach mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 55 na kadencję 2008 - 2012
2008 21 13 października powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego na kadencję 2008 - 2012

Uchylone zarządzeniem nr 67/12 Rektora
2008 22 14 października oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych
2008 23 14 października zawieszenia realizacji postanowień zarządzenia nr 2/08 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie partycypowania Uczelni w kosztach związanych z dokształcaniem pracowników
2008 25 21 października wyznaczenia zadań związanych z opracowaniem zaktualizowanego tekstu zarządzenia dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego Administracji
2008 26 24 października ewidencji zaangażowania środków budżetowych w planie rzeczowo-finansowym AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Uchylone zarządzeniem nr 4/10 Rektora
2008 28 30 października struktury organizacyjnej Wydziałów Uczelni
-
Załącznik nr 1 - schemat Wydziału WFSiR
Załącznik nr 2 - schemat Wydziału TiR
Załącznik nr 3 - schemat ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Aneks nr 1/08
Aneks nr 2/08
Aneks nr 3/09
Aneks nr 4/09
Aneks nr 5/09
Aneks nr 6/09
Aneks nr 7/09
Aneks nr 8/09
Aneks nr 9/10
Aneks nr 10/10
Aneks nr 11/10
Aneks nr 12/11
Aneks nr 13/12
Aneks nr 14/12
Aneks nr 15/12
Aneks nr 16/13
Aneks nr 17/14
Aneks nr 18/14
Aneks nr 19/14
Aneks nr 20/15
Aneks nr 21/15
Aneks nr 22/15
Aneks nr 23/16
Aneks nr 24/16


Uchylone zarządzeniem nr 39/16 Rektora
2008 29 4 listopada powołania Komisji ds. opracowania projektu reorganizacji administracji Uczelni
-
Aneks nr 1/09

Uchylone zarządzeniem nr 40/12 Rektora
2008 30 17 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2008/2009
2008 31 21 listopada opłat za praktyki pedagogiczne studentów AWF w Poznaniu

Uchylone zarządzeniem nr 45/14
2008 32 25 listopada dni wolnych od pracy
2008 33 25 listopada ustanowienia dni wolnych od zajęć
2008 34 25 listopada ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na 2009 rok
2008 35 26 listopada powołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich na kadencję
2008 - 2012
2008 36 4 grudnia określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2008/2009
2008 37 19 grudnia korzystania z usług Ośrodka Obliczeniowo-Informatycznego AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Karta Zlecenia
Załącznik nr 2
Formularz naprawy komputera


Uchylone zarządzeniem nr 12/10 Rektora
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody