ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2007 1 3 stycznia powołania Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko kanclerza AWF w Poznaniu
2007 6 25 stycznia doświadczeń na zwierzętach
2007 8 8 lutego "Instrukcji obiegu dokumentów AWF w Poznaniu"
2007 10 21 lutego wprowadzenia w AWF w Poznaniu "Procedur kontroli finansowej"
2007 11 22 lutego "Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników AWF w Poznaniu"
2007 13 14 marca składania oświadczeń o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Uchylone zarządzeniem nr 28/07 Rektora
2007 14 26 marca powołania Rady Centrum Rekreacji AWF
-
Aneks nr 1/07
Aneks nr 2/08
Aneks nr 3/09
2007 15 26 marca powołania Rady Hali Gier Sportowych (HGS) AWF
-
Aneks nr 1/08
2007 16 30marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008
2007 17 9 maja obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obzów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2006/2007
2007 18 22 maja wprowadzenia ankiety dotyczącej opinii studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego oraz procedury jej przeprowadzenia

Uchylone zarządzeniem nr 26/10 Rektora
2007 19 1 czerwca rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2007/2008
2007 20 26 czerwca wysokości wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008
2007 21 26 czerwca powołania Komisji ds. opracowania zakresów czynności pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi

Uchylone zarządzeniem nr 29/08 Rektora
2007 22 18 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2007/2008 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
2007 23 19 lipca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2007/2008
2007 24 10 sierpnia zasad wypłacania w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu finansowych dodatków specjalnych
2007 25 10 sierpnia powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: "Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu"
-
Aneks nr 1/08
Aneks nr 2/09


Uchylone zarządzeniem nr 44/09 Rektora
2007 26 10 września bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki
2007 27 14 września powołania Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. rozdziału dla pracowników Akademii miejsc w Domu Gościnnym "Asystent" i w pokojach mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 55 na kadencję 2005-2008

Uchylone zarządzeniem nr 20/08 Rektora
2007 28 4 października składania oświadczeń lustracyjnych
2007 29 17 października wprowadzenia w AWF w Poznaniu "Instrukcji Kancelaryjnej", "Instrukcji Archiwalnej", "Jednolitego Wykazu Akt" oraz "Wykazu Symboli Literowych stanowisk i jednostek organizacyjnych Akademii"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Uchylone zarządzeniem nr 2/09 Rektora
2007 31 22 października powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchylone zarządzeniem nr 11/11 Rektora
2007 32 23 października przeprowadzenia oceny stanu technicznego i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej AWF w Poznaniu
2007 33 9 listopada określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2007/2008
2007 34 19 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2007/2008
2007 35 19 listopada powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2007/2008

Uchylone zarządzeniem nr 18/08 Rektora
2007 36 6 grudnia ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na 2008 rok
2007 37 10 grudnia dni wolnych od pracy
2007 38 13 grudnia uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia w AWF w Poznaniu.

Uchylone zarządzeniem nr 19/08 Rektora
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody