UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zarządzenia Rektora z 2006r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2006 2 20 lutego dni wolnych od pracy w 2006r.
2006 3 20 lutego opłat z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego i habilitacyjnego w Uczelni oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami Akademii.

Uchylone zarządzeniem nr 47/10 Rektora
2006 5 2 marca „Regulaminu korzystania z sieci komputerowej i komputerów AWF w Poznaniu”.
2006 9 26 kwietnia powołania Uczelnianej Komisji ds. opracowania strategii i kierunków działań oszczędnościowych w AWF w Poznaniu.
2006 10 26 kwietnia korzystania z telefonów stacjonarnych i oszczędnego gospodarowania materiałami biurowymi.
2006 11 17 maja zawieszenia fakultatywnych zajęć usprawniających dla studentów AWF w Poznaniu.
2006 12 23 maja obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006.
2006 14 6 czerwca rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akad. 2006/2007.
2006 16 29 czerwca wysokości wynagradzania nauczycieli akademickich bioracych udział w postepowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłat za postepowanie związane z pryzjeciem na studia w roku akademickim 2006/2007.
2006 17 29 czerwca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych.
2006 19 4 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickm 2006/2007 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.
-
Aneks nr 1/06
Aneks nr 2/06
2006 21 29 września "Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom AWF w Poznaniu" oraz "Regulaminu Przyznawania Stypendiów za Wyniki w Nauce i Stypendiów Doktorankich"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

-
Aneks nr 1/07
Aneks nr 2/07
Aneks nr 3/09
Aneks nr 4/09


Uchylone zarządzeniem nr 44/11 Rektora
2006 22 29 września powoałania Zespołu ds. opracownia koncepcji zmian organizacyjnych na Wydziale Wychowania Fizycznego.
2006 23 9 października powołania audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
2006 27 22 listopada zasad przeprowadzania inwentaryzacji.

Uchylone  zarządzeniem nr 25/11 Rektora
2006 29 29 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
2006 30 6 grudnia "Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Uchylone zarządzeniem nr 3/09 Rektora
2006 31 7 grudnia określenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2006/2007.
2006 32 11 grudnia obowiązku zgłaszania do Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu badań naukowych, których przedmiotem jest człowiek.
2006 36 20 grudnia rozliczania godzin ponadwymiarowych w dydaktyce.