ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2006 2 20 lutego dni wolnych od pracy w 2006r.
2006 3 20 lutego opłat z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego i habilitacyjnego w Uczelni oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami Akademii.

Uchylone zarządzeniem nr 47/10 Rektora
2006 5 2 marca „Regulaminu korzystania z sieci komputerowej i komputerów AWF w Poznaniu”.
2006 9 26 kwietnia powołania Uczelnianej Komisji ds. opracowania strategii i kierunków działań oszczędnościowych w AWF w Poznaniu.
2006 10 26 kwietnia korzystania z telefonów stacjonarnych i oszczędnego gospodarowania materiałami biurowymi.
2006 11 17 maja zawieszenia fakultatywnych zajęć usprawniających dla studentów AWF w Poznaniu.
2006 12 23 maja obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006.
2006 14 6 czerwca rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akad. 2006/2007.
2006 16 29 czerwca wysokości wynagradzania nauczycieli akademickich bioracych udział w postepowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłat za postepowanie związane z pryzjeciem na studia w roku akademickim 2006/2007.
2006 17 29 czerwca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych.
2006 19 4 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickm 2006/2007 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.
-
Aneks nr 1/06
Aneks nr 2/06
2006 21 29 września "Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom AWF w Poznaniu" oraz "Regulaminu Przyznawania Stypendiów za Wyniki w Nauce i Stypendiów Doktorankich"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

-
Aneks nr 1/07
Aneks nr 2/07
Aneks nr 3/09
Aneks nr 4/09


Uchylone zarządzeniem nr 44/11 Rektora
2006 22 29 września powoałania Zespołu ds. opracownia koncepcji zmian organizacyjnych na Wydziale Wychowania Fizycznego.
2006 23 9 października powołania audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
2006 27 22 listopada zasad przeprowadzania inwentaryzacji.

Uchylone  zarządzeniem nr 25/11 Rektora
2006 29 29 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
2006 30 6 grudnia "Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Uchylone zarządzeniem nr 3/09 Rektora
2006 31 7 grudnia określenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2006/2007.
2006 32 11 grudnia obowiązku zgłaszania do Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu badań naukowych, których przedmiotem jest człowiek.
2006 36 20 grudnia rozliczania godzin ponadwymiarowych w dydaktyce.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody