UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Uchwały Senatu z 2013r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2013 18 19 lutego zmieniająca uchwałę nr  15/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2013.
-
załącznik
2013 19 19 lutego zmieniająca uchwałę nr  3/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia  3 października 2012r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012 – 2016 oraz określenia zadań.
2013 20 19 lutego zmieniająca uchwałę nr 2/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2012/2013 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum.
2013 21 19 lutego ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łazach przy ul. Słonecznej 20, Gmina Mielno.
2013 22 19 lutego wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp., przy ulicach:  Mickiewicza 37,  Kard. Stefana Wyszyńskiego i Al. Odrodzenia Polski
(stadion lekkoatletyczny wraz z budynkiem naukowo-dydaktycznym i budynkiem hydroforni).
2013 23 19 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w związku z planowaną rozbudową Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego AWF w Ustroniu Morskim”.
2013 24 19 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej ALFA ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 1”.
2013 25 19 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku dydaktycznego ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13”.
2013 26 25 marca zasad pobierania od studentów i uczestników studiów doktoranckich opłat za świadczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu usług edukacyjnych.
2013 27 22 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014
2013 28 28 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni  za rok 2012
2013 29 28 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
na rok akademicki 2014/2015

-
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2013 30 28 maja wyboru kandydata do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentującego akademie wychowania fizycznego w Polsce
2013 31 28 maja wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp.     
przy ul. Słowiańskiej 1  (hala sportowa „ALFA”)
2013 32 28 maja ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w  Poznaniu
przy ul. Rybaki 19
2013 33 28 maja wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2013 34 11 czerwca uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Uczelni na 2013 rok
2013 34' 26 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni.
(podjęta kurendą)
2013 35 16 lipca zatwierdzenia wzoru dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
-
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
Zarządzenie Rektora nr 22/14
2013 36 16 lipca zmieniająca uchwałę  nr  143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia  24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
2013 37 16 lipca zmieniająca uchwałę nr  128/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania.
2013 38 16 lipca utworzenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim kierunku studiów Dietetyka
2013 39 24 września zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2012/2013
2013 40 24 września Regulaminu  zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
załącznik
2013 41 24 września wyrażenia opinii o inicjatywie utworzenia przez Miasto Gorzów Wielkopolski wyższej uczelni na bazie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
2013 42 5 listopada ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2013/2014 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2013 43 5 listopada wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Dalkia Poznań S.A. prawa nieodpłatnego korzystania z nieruchomości (służebność przesyłu) położonej w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 (nr dz. 2/1; 2/2, ark. 08, obręb Wilda 61) w związku i na czas eksploatacji sieci cieplnej
2013 44 17 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2013 rok
-
załącznik
2013 45 17 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2014
-
załącznik
2013 46 17 grudnia wyboru biegłego rewidenta
2013 47 17 grudnia zmieniająca uchwałę nr 18/06 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów
2013 48 17 grudnia nieodpłatnego przekazania przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Miastu Gorzów Wlkp. obiektu – Przystań Wioślarska z internatem sportowym usytuowanego przy ul. Fabrycznej 3 w Gorzowie Wlkp.