ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2013 18 19 lutego zmieniająca uchwałę nr  15/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2013.
-
załącznik
2013 19 19 lutego zmieniająca uchwałę nr  3/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia  3 października 2012r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012 – 2016 oraz określenia zadań.
2013 20 19 lutego zmieniająca uchwałę nr 2/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2012/2013 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum.
2013 21 19 lutego ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łazach przy ul. Słonecznej 20, Gmina Mielno.
2013 22 19 lutego wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp., przy ulicach:  Mickiewicza 37,  Kard. Stefana Wyszyńskiego i Al. Odrodzenia Polski
(stadion lekkoatletyczny wraz z budynkiem naukowo-dydaktycznym i budynkiem hydroforni).
2013 23 19 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w związku z planowaną rozbudową Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego AWF w Ustroniu Morskim”.
2013 24 19 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej ALFA ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 1”.
2013 25 19 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku dydaktycznego ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13”.
2013 26 25 marca zasad pobierania od studentów i uczestników studiów doktoranckich opłat za świadczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu usług edukacyjnych.
2013 27 22 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014
2013 28 28 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni  za rok 2012
2013 29 28 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
na rok akademicki 2014/2015

-
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2013 30 28 maja wyboru kandydata do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentującego akademie wychowania fizycznego w Polsce
2013 31 28 maja wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp.     
przy ul. Słowiańskiej 1  (hala sportowa „ALFA”)
2013 32 28 maja ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w  Poznaniu
przy ul. Rybaki 19
2013 33 28 maja wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2013 34 11 czerwca uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Uczelni na 2013 rok
2013 34' 26 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni.
(podjęta kurendą)
2013 35 16 lipca zatwierdzenia wzoru dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
-
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
Zarządzenie Rektora nr 22/14
2013 36 16 lipca zmieniająca uchwałę  nr  143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia  24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
2013 37 16 lipca zmieniająca uchwałę nr  128/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania.
2013 38 16 lipca utworzenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim kierunku studiów Dietetyka
2013 39 24 września zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2012/2013
2013 40 24 września Regulaminu  zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
załącznik
2013 41 24 września wyrażenia opinii o inicjatywie utworzenia przez Miasto Gorzów Wielkopolski wyższej uczelni na bazie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
2013 42 5 listopada ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2013/2014 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2013 43 5 listopada wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Dalkia Poznań S.A. prawa nieodpłatnego korzystania z nieruchomości (służebność przesyłu) położonej w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 (nr dz. 2/1; 2/2, ark. 08, obręb Wilda 61) w związku i na czas eksploatacji sieci cieplnej
2013 44 17 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2013 rok
-
załącznik
2013 45 17 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2014
-
załącznik
2013 46 17 grudnia wyboru biegłego rewidenta
2013 47 17 grudnia zmieniająca uchwałę nr 18/06 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów
2013 48 17 grudnia nieodpłatnego przekazania przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Miastu Gorzów Wlkp. obiektu – Przystań Wioślarska z internatem sportowym usytuowanego przy ul. Fabrycznej 3 w Gorzowie Wlkp.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody