ROK NUMER DATA W SPRAWIE
2012 125 17 stycznia zmieniająca uchwałę nr 120/11 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2012 - 2016
2012 126 26 stycznia zwiększenia kredytu obrotowego
2012 127 21 lutego określenia kierunków studiów prowadzonych w AWF w Poznaniu
2012 128 21 lutego struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania
2012 129 21 lutego uchwalenia Regulaminu Studiów
-
Regulamin Studiów
2012 130 21 lutego zmieniająca uchwałę nr 3/08 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 12 września 2008r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 2012
2012 131 21 lutego zmieniająca uchwałę nr 114/11 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2011/2012 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2012 132 21 lutego wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w związku z ubieganiem się o bezzwrotne środki zagraniczne
2012 133 21 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. Rybaki 19 w Poznaniu"
2012 134 21 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Droga Dębińska 7 w Poznaniu"
2012 135 21 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Budowa obiektu dydaktyczno-sportowego w zespole obiektów sportowych przy ul. Droga Dębińska 10 c w Poznaniu"
2012 136 21 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Budowa Dydaktycznego Centrum Lekkiej Atletyki AWF w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 23 a"
2012 137 27 marca zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013
2012 138 27 marca wyrażenia zgody na realizację zadania pn.:"Budowa trybun otwartych od strony zachodniej przy stadionie do hokeja na trawie w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39"
2012 139 27 marca wyrażenia zgody na zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu płatniczego  w wysokości 500 000 zł
2012 140 24 kwietnia wyrażenia zgody na zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu pomostowego w wysokości 11 025 000 zł wraz z kosztami obsługi kredytowej
-
Zarządzenie nr 44/12 Rektora
2012 141 24 kwietnia ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu pomostowego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku dydaktycznego AWF w Poznaniu" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
-
Zarządzenie nr 44/12 Rektora
2012 142 24 kwietnia wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Rybaki 19
2012 143 24 kwietnia przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w AWF w Poznaniu
(załączniki do wglądu:  w INTRANECIE - zakładka "Aktualności", w Dziale Obsługi Studenta, Sekcji Organizacyjno-Prawnej, w Sekretariacie Dziekana ZWKF w Gorzowie Wlkp.)
2012 144 29 maja wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Modernizacja istniejących otwartych trybun od strony zachodniej przy stadionie do hokeja na trawie w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39"
2012 145 29 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2011
2012 146 29 maja uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2012 rok
2012 147 29 maja zmieniająca uchwałę nr 128/12 w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania
-
załącznik nr 1
Instrukcja
2012 148 29 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2013/2014
-
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2012 149 29 maja uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w AWF w Poznaniu
2012 150 29 maja ustalenia "Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w AWF w Poznaniu"
2012 151 29 maja przyjęcia darowizny od Miasta Gorzowa Wlkp. w postaci dziełek położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 4-6 i ul. Mikołaja Kopernika
2012 152 15 czerwca zmiany par. 65 ust. 6 Statutu Uczelni z dnia 29 listopada 2011r.
2012 153 10 lipca oceny działalności Rektora w okresie kadencji 2008 - 2012
2012 154 10 lipca zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2012 rok
2012 155 10 lipca prolongaty i zwiększenia rocznego kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2012 156 10 lipca ustanowienia zabezpieczenia środków finansowych przyznanych na wymianę nawierzchni kortów AWF w Poznaniu
2012 157 10 lipca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łazach przy ul. Słonecznej 20, Gmina Mielno
2012 158 10 lipca uchylenia uchwały Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji z dnia 3 lipca 2012r.
2012 1 3 października zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2011/2012
2012 2 3 października ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2012/2013 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2012 3 3 października powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 oraz określenia zadań
2012 4 3 października ustanowienia zabezpieczenia środków finansowych przyznanych na budowę hali sportowej z zapleczem dydaktycznym w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi
2012 5 3 października zmieniająca uchwałę nr 120/11 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2012-2016
2012 6 3 października dotycząca wyrażenia opinii Senatu w sprawie wprowadzenia w Akademii wyróżnienia młodych pracowników naukowo-dydaktycznych wręczeniem statuetki Ikara, będącej nagrodą pn.: "Ciągle naprzód".
2012 7 3 października realizacji przez Uczelnię Projektu pt.: "Uczelnia jutra - wdrożenie modelu zarządzania jakością w AWF w Poznaniu"
2012 8 30 października zmieniająca uchwałę nr 143/12 w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w AWF w Poznaniu
2012 9 30 października powołania Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję w latach 2012-2016 oraz określenia zadań
2012 10 30 października wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Dalkia Poznań S.A. prawa nieodpłatnego korzystania z nieruchomości (służebność przesyłu) położonej w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
2012 11 30 października wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jana Matejki 22 (Park Wilsona)
2012 12 30 października zmiany Statutu Uczelni z dnia 29 listopada 2011r.
2012 13 11 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2012 rok
2012 14 11 grudnia wyboru biegłego rewidenta
2012 15 11 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2013
2012 16 11 grudnia określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów podyplomowych prowadzonych w AWF w Poznaniu oraz w ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim
2012 17 11 grudnia wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp.     
przy ul. Słowiańskiej 73  (hala sportowa „Beta”)
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody