ROK NUMER DATA W SPRAWIE
2011 83 22 lutego wygaśnięcia mandatów członków Senatu
2011 84 22 lutego termomodernizacji budynku głównego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu
2011 85 22 lutego remontu z przebudową dolnego i górnego parteru segmentu C budynku glównego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
2011 86 22 lutego budowy hali sportowej z zapleczem dydaktycznym w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
2011 87 22 lutego nabycia od Miasta Poznania nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Piastowskiej
2011 88 22 lutego budowy ośrodka sportów różnych na terenach nadwarciańskich przy ul. Piastowskiej w Poznaniu
2011 89 22 lutego budowy zadaszonych trybun do hokeja na trawie wraz z wymianą nawierzchni tartanowej na bieżni okólnej przy stadionie do hokeja na trawie przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu
2011 90 22 lutego przyjęcia darowizny od Miasta Gorzowa Wlkp. w postaci działki położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Al. Odrodzenia Polski
2011 91 22 lutego nabycia gruntów od Skarbu Państwa przylegających do Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego w Chycinie
2011 92 22 lutego budowy budynku wielofunkcyjnego z funkcją stołówki w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym AWF w Chycinie
2011 93 22 lutego przystosowania studenckich domków sezonowych w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym w Chycinie do całorocznego wykorzystania
2011 94 22 lutego ustanowienia zabezpieczenia środków finansowych przyznanych na budowę boiska wielofunkcyjnego z budynkiem zaplecza w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym AWF w Chycinie
2011 95 15 marca przeznaczenia dodatkowych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uczelni
2011 96 15 marca zmieniająca uchwałę nr 3/08 Senatu AWF w Poznaniu w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008-2012
2011 97 15 marca wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2011 98 15 marca zniesienia Międzywydziałowego Studium Języków Obcych
2011 99 15 marca zgody Senatu na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Międzywydziałowego Studium Języków Obcych, w związku z likwidacją tej jednostki  organizacyjnej
2011 100 19 kwietnia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2011 101 19 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Poznaniu w roku akademickim 2011/2012
2011 102 24 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2010
2011 103 24 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013
-
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2011 104 29 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2011 rok
2011 105 29 czerwca zaciągnięcia rocznego kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2011 106 29 czerwca zmieniająca uchwałę nr 75/10 Senatu AWF z dnia 12 października 2010r. w sprawie ustalania wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2010/2011 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2011 107 27 września zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu płatniczego
2011 108 27 września zmiany planu rzeczowo-finansowgo Uczelni na 2011 rok
2011 109 27 września wyboru biegłego rewidenta
2011 110 27 września zatwierdzenia recenzji prof.dr hab. Lechosława B.Dworaka dotyczącej oceny dorobku naukowego prof. dr hab. Tadeusza Bobera
2011 111 27 września wyboru kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
2011 112 27 września zmieniająca uchwałę nr 3/08 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 12 września 2008r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 2012
2011 113 27 września wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2011 114 27 września ustalania wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2011/2012 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2011 115 27 września wymiany nawierzchni kortów tenisowych w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 7
2011 116 29 listopada wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2011 117 29 listopada uchwalenia Statutu Uczelni
2011 118 29 listopada wyboru trybu powołania rektora na kadencję w latach 2012 - 2016
2011 119 20 grudnia zmieniająca uchwałę nr 117/11 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Uczelni
-
 STATUT
 załącznik nr 7
2011 120 20 grudnia powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2012 - 2016
-
zmiany:  uchwała nr 125/12
2011 121 20 grudnia realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 4-6"
2011 122 20 grudnia ustanowienia zabezpieczenia środków finansowych przyznanych  na "Modernizację budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 4-6"
2011 123 20 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowgo Uczelni na 2011 rok
2011 124 20 grudnia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody