UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Uchwały Senatu z 2009r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2009 24 10 marca uchwalenia Regulaminu Studiów.
2009 25 10 marca zmieniająca uchwałę nr 2/08 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 12.09.2008r. w sprawie ustalania wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2008/2009 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum.
2009 26 10 marca uchwalenia zasad rekrutacji oraz trybu odbywania i zaliczania częściowych studiów zagranicznych oraz praktyk finansowanych ze środków UE (program LLP/Erasmus), środków ministerialnych (DAAD, BUWiWM) lub na podstawie podpisanych umów bilateralnych (stypendia Gerlev).
2009 27 10 marca adaptacji pomieszczeń w budynku głównym Uczelni przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 z przeznaczeniem na Centrum Treningowe Szermierki.
2009 28 10 marca modernizacji boiska do gry w hokeja na trawie AWF w Poznaniu w związku z wykorzystaniem obiektu jako bazy dla Centralnego Ośrodka Treningowego.
2009 29 10 marca kryteriów określających ocenę rozwoju naukowego pracowników AWF w Poznaniu.
uchwały zmieniające: 34/09
2009 30 28 kwietnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008.
2009 31 28 kwietnia określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2010/2011.
-
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2009 32 28 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Poznaniu w roku akademickim 2009/2010.
2009 33 28 kwietnia uchwalenia znowelizowanego tekstu Regulaminu Studiów.
-
Załącznik
2009 34 28 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 29/09 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 10 marca 2009r. w spr. kryteriów określających ocenę rozwoju naukowego pracowników AWF w Poznaniu.
2009 35 22 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009 rok.
2009 36 22 czerwca zmieniająca uchwałę nr 63/08 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.
2009 37 22 czerwca przedsięwzięcia polegającego na remoncie pomieszczeń segmentu B budynku głównego Akademii przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu w celu utworzenia Centrum Treningowego Szermierki.
2009 38 22 czerwca modernizacji boiska do hokeja na trawie wraz z dostawą i montażem tablicy wyników w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39.
2009 39 22 czerwca przyjęcia "Regulaminu wyróżnienia Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego".
2009 40 22 czerwca przebudowy budynku dydaktycznego AWF w Poznaniu przy ul. Rybaki 19.
2009 41 22 czerwca budowy budynku dydaktyczno-sportowego w zespole obiektów sportowych AWF w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 10 c.
2009 42 22 czerwca przebudowy hali sportowej AWF w Poznaniu przy ul. Chwiałkowskiego 38.
2009 43 22 czerwca termomodernizacji budynku głównego AWF w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39.
2009 44 22 czerwca wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Remont stołówki studenckiej w budynku głównym Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Estkowskiego 13."
2009 45 22 września zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2008/2009.
-
Tekst sprawozdania
2009 46 22 września ustalania wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2009/2010 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2009 47 22 września wyboru biegłego rewidenta.
2009 48 22 września wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z University of the Fraisee Valley z siedzibą 33844 King Road, Abbotsford, BC, Canada.
2009 49 3 listopada przeznaczenia dodatkowych środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uczelni.
2009 50 3 listopada zasad i trybu powierzania godzin ponadwymiarowych.
2009 51 3 listopada zmieniająca uchwałę nr 3/08 w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008-2012.
2009 52 3 listopada zmieniająca uchwałę nr 9/08 w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012.
2009 53 3 listopada oddania w dzierżawę Pływalni i Hali Gier Sportowych.
2009 54 15 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009 rok.
2009 55 15 grudnia podporządkowania Międzywydziałowego Studium Języków Obcych.
2009 56 15 grudnia nieodpłatnego przekazania Miastu Gorzów Wlkp. nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej.