ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2009 24 10 marca uchwalenia Regulaminu Studiów.
2009 25 10 marca zmieniająca uchwałę nr 2/08 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 12.09.2008r. w sprawie ustalania wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2008/2009 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum.
2009 26 10 marca uchwalenia zasad rekrutacji oraz trybu odbywania i zaliczania częściowych studiów zagranicznych oraz praktyk finansowanych ze środków UE (program LLP/Erasmus), środków ministerialnych (DAAD, BUWiWM) lub na podstawie podpisanych umów bilateralnych (stypendia Gerlev).
2009 27 10 marca adaptacji pomieszczeń w budynku głównym Uczelni przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 z przeznaczeniem na Centrum Treningowe Szermierki.
2009 28 10 marca modernizacji boiska do gry w hokeja na trawie AWF w Poznaniu w związku z wykorzystaniem obiektu jako bazy dla Centralnego Ośrodka Treningowego.
2009 29 10 marca kryteriów określających ocenę rozwoju naukowego pracowników AWF w Poznaniu.
uchwały zmieniające: 34/09
2009 30 28 kwietnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008.
2009 31 28 kwietnia określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2010/2011.
-
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2009 32 28 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Poznaniu w roku akademickim 2009/2010.
2009 33 28 kwietnia uchwalenia znowelizowanego tekstu Regulaminu Studiów.
-
Załącznik
2009 34 28 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 29/09 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 10 marca 2009r. w spr. kryteriów określających ocenę rozwoju naukowego pracowników AWF w Poznaniu.
2009 35 22 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009 rok.
2009 36 22 czerwca zmieniająca uchwałę nr 63/08 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.
2009 37 22 czerwca przedsięwzięcia polegającego na remoncie pomieszczeń segmentu B budynku głównego Akademii przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu w celu utworzenia Centrum Treningowego Szermierki.
2009 38 22 czerwca modernizacji boiska do hokeja na trawie wraz z dostawą i montażem tablicy wyników w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39.
2009 39 22 czerwca przyjęcia "Regulaminu wyróżnienia Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego".
2009 40 22 czerwca przebudowy budynku dydaktycznego AWF w Poznaniu przy ul. Rybaki 19.
2009 41 22 czerwca budowy budynku dydaktyczno-sportowego w zespole obiektów sportowych AWF w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 10 c.
2009 42 22 czerwca przebudowy hali sportowej AWF w Poznaniu przy ul. Chwiałkowskiego 38.
2009 43 22 czerwca termomodernizacji budynku głównego AWF w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39.
2009 44 22 czerwca wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Remont stołówki studenckiej w budynku głównym Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Estkowskiego 13."
2009 45 22 września zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2008/2009.
-
Tekst sprawozdania
2009 46 22 września ustalania wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2009/2010 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2009 47 22 września wyboru biegłego rewidenta.
2009 48 22 września wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z University of the Fraisee Valley z siedzibą 33844 King Road, Abbotsford, BC, Canada.
2009 49 3 listopada przeznaczenia dodatkowych środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uczelni.
2009 50 3 listopada zasad i trybu powierzania godzin ponadwymiarowych.
2009 51 3 listopada zmieniająca uchwałę nr 3/08 w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008-2012.
2009 52 3 listopada zmieniająca uchwałę nr 9/08 w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012.
2009 53 3 listopada oddania w dzierżawę Pływalni i Hali Gier Sportowych.
2009 54 15 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009 rok.
2009 55 15 grudnia podporządkowania Międzywydziałowego Studium Języków Obcych.
2009 56 15 grudnia nieodpłatnego przekazania Miastu Gorzów Wlkp. nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody