ROK NUMER DATA W SPRAWIE
2008 63 29 stycznia powołania Uczelnianje Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.
uchwały zmieniające: 36/09
2008 64 29 stycznia stwierdzenia zgodności z prawem "Regulaminu Samorządu Studenckiego AWF w Poznaniu".
-
załącznik do uchwały
2008 65 29 stycznia postulatów ujętych dokumentem nr 58/IV Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
2008 66 4 marca wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Remont dwóch środkowych węzłów sanitarnych w Domu Studenckim AWF przy ul. Św. Rocha w Poznaniu".
2008 67 4 marca utworzenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. kierunku studiów fizjoterapia.
2008 68 4 marca zmieniająca uchwałę nr 1/05 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 11 października 2005r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2005-2008.
2008 69 4 marca wprowadzenia zadania inwestycyjnego na rok 2008 pn.: "Roboty adaptacyjno-modernizacyjne w budynku dydaktycznym AWF w Poznaniu usytuowanym na terenie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp."
2008 70 22 kwietnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007.
2008 71 22 kwietnia stwierdzenia zgodności z prawem "Regulaminu Samorządu Doktorantów AWF w Poznaniu".
-
załącznik
2008 72 22 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 46/07 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia "Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w AWF w Poznaniu".
2008 73 20 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2009/2010.
-
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2008 74 20 maja przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na lata 2009/2010 - 2011/2012.
2008 75 20 maja zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009.
2008 76 20 maja wprowadzenia zadania na rok 2008 pn.: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Studenta przy ul. Myśliborskiej 36 w Gorzowie Wlkp."
2008 77 1 lipca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2008 rok.
2008 78 1 lipca oceny działalności Rektora w okresie kadencji 2005 - 2008.
2008 79 1 lipca zmieniająca uchwałę nr 32/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 9.10.2007r. w sprawie uchwalenia znowelizowanego tekstu Regulaminu Studiów.
2008 80 1 lipca zmieniająca uchwałę nr 56/07 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 9.10.2007r. w sprawie "Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich" oraz "Regulaminu przyznawania nagród rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickim".
2008 81 1 lipca wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię inwestycji pn.: "Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39".
2008 1 11 września zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2007/2008.
-
Tekst sprawozdania
2008 2 12 września ustalania wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2008/2009 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum.
uchwały zmieniające: 25/09
2008 3 12 września powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008-2012.
uchwały zmieniające: 8/08,51/09, 57/10
2008 4 12 września wyrażenia zgody o ubieganie się o bezzwrotne środki zagraniczne i przystąpienie do partnerstwa.
2008 5 14 października wyboru biegłego rewidenta.
2008 6 14 października rozwiązania Instytutów na Wydziale Wychowania Fizycznego.
2008 7 14 października wprowadzenia zadania inwestycyjnego na rok 2009 pn.: "Modernizacja budynku dydaktycznego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 4-6".
2008 8 14 października zmieniająca uchwałę nr 3/08 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 12 września 2008r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008-2012.
2008 9 14 października powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012.
uchwały zmieniające: 52/09
2008 10 25 listopada zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2008 rok.
2008 11 25 listopada określenia zadań senackich komisji.
2008 12 25 listopada ustalenia zasad używania sztandaru, flagi, logo oraz korzystania z insygniów Akademii.
2008 13 25 listopada ustalenia zasad obniżania wymiaru pensum dydaktycznego.
2008 14 25 listopada określenia warunków i trybu rekrutacji na kierunek sport w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2009/2010.
2008 15 25 listopada nadania medalu im. Eugeniusza Piaseckiego.
2008 16 16 grudnia wszczęcia postępowania procedur nadania Pani prof. dr hab. Krystynie Nazar tytułu doktora honoris causa AWF w Poznaniu.
2008 17 16 grudnia przyjęcia regulaminu wyróżnienia Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego".
2008 18 16 grudnia przyjęcia regulaminu wyróżnienia Medalem im. Bronisława Szwarca".
2008 19 16 grudnia przyjęcia regulaminu wyróżnienia Medalem im. Eugeniusza Piaseckiego "Zasłużony dla AWF w Poznaniu".
2008 20 16 grudnia utworzenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. kierunku studiów sport na studiach pierwszego stopnia.
2008 21 16 grudnia utworzenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. kierunku studiów turystyka i rekreacja na studiach pierwszego stopnia.
2008 22 16 grudnia określenia warunków i trybu rekrutacji na kierunkach sport oraz turystyka i rekreacja w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu na rok akademicki 2009/2010.
2008 23 16 grudnia utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Poznaniu kierunku studiów sport na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody