ROK NUMER DATA W SPRAWIE
2006 11 28 lutego wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni.
2006 12' 28 lutego zmieniająca Uchwałę nr 9/05 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2006/2007.
2006 13 25 kwietnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005.
2006 14 25 kwietnia uchwalenia Regulaminu Studiów.
2006 15 25 kwietnia uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.
2006 16 25 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2006/2007.
2006 17 25 kwietnia wyrażenia zgody na zawarcie umowy z EBSCO Publishing, Inc. z siedzibą przy 10 Estes Street, Ipswich, Massachusetts, 01938-0682 USA.
2006 18 25 kwietnia uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów.
-
Załącznik
2006 19 25 kwietnia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni.
2006 20 30 maja określenia kierunków i zasad polityki oszczędnościowej w Uczelni na lata 2006-2007.
2006 21 30 maja uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2006 rok.
2006 22 30 maja zmieniająca uchwałę nr 58/05 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 26.04.2005r.w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na lata 2006/2007 - 2008/2009.
2006 23 30 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2007/2008.
2006 24 30 maja zmieniająca uchwałę nr 1/05 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 11.10.2005r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2005 - 2008.
2006 25 4 lipca ustalania wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2006/2007 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum.
2006 26 4 lipca powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich na kadencję 2005-2008.
2006 27 4 lipca zasad pobierania od studentów studiów niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich opłat za świadczenie usług edukacyjnych.
2006 29 25 września zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/2006.
-
Tekst sprawozdania
2006 31 7 listopada uchwalenia znowelizowanego tekstu Statutu Uczelni.
2006 32 7 listopada uchwalenia znowelizowanego tekstu Regulaminu Studiów.
2006 33 7 listopada wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok.
2006 34 7 listopada nieodpłatnego przekazania Miastu Gorzów Wlkp. nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego, Alei Odrodzenia i ul. Słowiańskiej.
2006 35 7 listopada wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni.
2006 36 11 grudnia zmiany planu rzeczowo - finansowego Uczelni na rok 2006.
2006 37 11 grudnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie udziału własnego Hali Gier Sportowych oraz opłacenie projektu budynku dydaktycznego.
2006 38 11 grudnia zmiany uchwały nr 1/05 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11 października 2005 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2005 - 2008.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody