I.    UCZELNIANA KOMISJA KONKURSOWA NA STANOWISKO PROFESORA ZWYCZAJNEGO I PROFESORA NADZWYCZAJNEGO: 
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Celichowski
Z-ca Przewodniczącego:
prof. dr hab. Stanisław Kowalik
Członkowie:
prof. dr hab. Piotr Krutki
prof. dr hab. Maciej Pawlak
dr hab. Beata Pluta, prof. AWF
dr hab. Leszek Zguczyński
Sekretarz:
mgr Marzena Szerment
 
 
 
II.    ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA: 
 
Przewodniczący:
dr hab. Maciej Tomczak
Z-ca  Przewodniczącego:
dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek
Członkowie: 
dr Piotr Grochowski
dr Patrycja Rąglewska
dr Małgorzata Karpowicz
mgr Marta Skotnicka (doktorantka)
mgr Zofia Kasińska (doktorant)
stud. Małgorzata Kasprzak (WFSiR)
stud. Mateusz Miężał (WFSiR)
stud. Julia Lewandowska (TiR)
stud. Martyna Król (TiR)
stud. Katarzyna Januszewska (ZWKF)
stud. Iga Drozdowska (ZWKF)
Sekretarz:
mgr Agnieszka Szwed-Kowalińska
 
 
 
III. UCZELNIANA KOMISJA SOCJALNA PRACOWNIKÓW: 
 
Przewodniczący:
mgr Krzysztof Skibicki
Z-ca Przewodniczącego:
mgr Jolanta Biernacka
Członkowie:
mgr Bogusława Adamska
Maria Bosiacka
mgr Izabela Chojnacka
mgr Ewa Miciniak
Renata Szulżyk
Violetta Szymaś
mgr Magdalena Witkowiak-Trzeciak
Sekretarz:
mgr Gabriela Błaszczyk
 
 
 
IV. KOMISJA DS. WDROŻENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ:
 
Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Wieczorek, prof. AWF
Członkowie:
mgr Stanisław Wiesław Kuhnert
mgr Elżbieta Rybińska
mgr Tadeusz Kuczyński
mgr Zdzisław Kopczyński (z głosem doradczym)
inż. Zbigniew Szrajber
Sekretarz:
mgr inż. Marlena Stanisławska
 
 
 
V. KOMITET WYDAWNICZY:
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Celichowski
Z-ca Przewodniczącego:
prof. dr hab. Stanisław Kowalik
Członkowie:
prof. dr hab. Wiesław Osiński
prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk
prof. dr hab. Piotr Krutki
prof. dr hab. Tomasz Jurek
prof. dr hab. Maciej Pawlak
dr hab. Piotr Gronek, prof. AWF
dr hab. Tomasz Tasiemski, prof. AWF
dr hab. Agata Wiza, prof. AWF
mgr Ewa Zarębska (doktorantka)
Sekretarz:
mgr Szymon RakowskiVI. RADA BIBLIOTECZNA:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Celichowski
Z-ca Przewodniczącego:
mgr Aleksandra Staniszewska
Członkowie:
dr Ewa Śliwicka
dr hab. Tomasz Sahaj
dr Grażyna Sopalak
mgr Jolanta Biernacka
mgr Justyna Andrzejczak
mgr Paweł Kalinowski (doktorant)
stud. Małgorzata Kasprzak
 
 
 
Rzecznicy dyscyplinarni powołani na kadencję w latach 2016-2020:
 
 
Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich: 
prof. dr hab. Piotr Krutki
 
 
Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów i doktorantów:
dr Wojciech Zieliński  na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz na Wydziale Turystyki i Rekreacji
dr Marzena Tomczak w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody