ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2016 123 23 lutego zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1
Matryca efektów kształcenia
2016 124 22 marca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2016 125 22 marca określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2016/2017
2016 126 26 kwietnia uchwalenia Regulaminu Studiów
-
Załącznik - Regulamin Studiów
2016 127 26 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademickim 2016/2017
2016 128 24 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018
2016 129 24 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2015
2016 130 24 maja uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2016 rok
2016 131 24 maja „Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich” oraz „Regulaminu przyznawania nagród rektora  dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2016 132 23 czerwca oceny działalności Rektora w okresie kadencji 2012–2016
2016 133 12 lipca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2016 134 12 lipca określenia stanowiska Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w związku z utworzeniem Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
2016 135 12 lipca zmieniająca uchwałę nr 126/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów
-
Załącznik
2016 136 12 lipca Regulaminu zagranicznych wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+, FSS, POWER), środków ministerialnych (DAAD, BUWIWM) lub na podstawie innych podpisanych umów bilateralnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2016 1 6 września ustalenia „Zasad zatrudniania pracowników AWF w Poznaniu”
2016 2 6 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2016/2017 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2016 3 13 września powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016 – 2020 oraz określenia zadań
2016 4 13 września zmieniająca uchwałę nr 116/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego  w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016–2020
2016 5 13 września zmieniająca uchwałę nr 111/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie  wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego  w Poznaniu
-
Załącznik
Dokument nr 1
Dokument nr 2
2016 6 25 października utworzenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu kierunku studiów pierwszego stopnia „Animacja osób 50+” o profilu praktycznym
2016 7 25
października
określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku „Animacja osób 50+” – profil praktyczny, prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2016 8 25 października zmieniająca uchwałę nr 111/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2016 9 25
października
zmieniająca uchwałę nr 68/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 15 lipca 12014 r. w sprawie kryteriów określających ocenę rozwoju naukowego pracowników AWF w Poznaniu
2016 10 25
października
zmieniająca uchwałę nr 128/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybów rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018
2016 11 6 grudnia wyboru biegłego rewidenta
2016 12 6 grudnia wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji podmiotowej przekazanej przez Wojewódzkiego Lubuskiego na potrzeby gorzowskiego Wydziału Uczelni
2016 13 6 grudnia wyrażenia zgody na podjęcie przez Rektora Uczelni działań dotyczących nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 23a i ul. Chwiałkowskiego 38, stanowiących własność Akademii
2016 14 6 grudnia wyrażenia zgody na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego AWF w Ustroniu Morskim"
2016 15 6 grudnia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2016 16 6 grudnia zmieniająca Uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2016 17 13 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016
2016 18 13 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2017
2016 19 13 grudnia wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nabycia poprzez nasiedzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/1, obręb Wilda
2016 20 28 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2016 rok
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody