ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2016 1 11 stycznia powołania Komisji ds. oceny ofert na najem pomieszczeń stołówki w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie
2016 2 22 lutego powołania Zespołu ds. opracowania procedury antyplagiatowej

Uchylone zarządzeniem nr 5/16 Rektora
2016 3 7 marca realizacji szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2016 r.
2016 5 21 marca zespołu ds. opracowania procedury antyplagiatowej w Uczelni
2016 6 21 marca obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2015/2016
2016 8 24 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
2016 9 29 marca szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uczelni
2016 10 4 kwietnia planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2016/2017
2016 14 7 kwietnia realizacji na terenie Uczelni „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”
2016 15 19 kwietnia organizacji imprez na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/17
2016 19 18 maja określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2016/2017
2016 20 23 maja opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017
2016 22 14 czerwca rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2016/2017
2016 25 5 lipca obowiązkowych badań lekarskich pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/17
2016 26 12 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim  2016/2017
i inne czynności związane ze studiami w Akademii

-
Aneks nr 1/16
2016 27 12 lipca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017
-
Załącznik nr 1-4 [WFSiR]
Załącznik nr 5 [TiR]
Załącznik nr 6-7 [ZWKF]
Aneks nr 1
Załącznik do aneksu nr 1
Aneks nr 2/16
Załącznik do aneksu nr 2
2016 29 2 sierpnia finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programów ERASMUS+ i POWER w roku akademickim 2016/2017
-
Załącznik
2016 30 8 września powołania rzeczników dyscyplinarnych Uczelni na kadencję w latach 2016-2020
2016 31 8 września powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję w latach 2016-2020

Uchylone uchwałą Senatu nr 3/2016
2016 32 8 września powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego na kadencję w latach 2016-2020
2016 33 8 września powołania Komisji ds. wdrożenia kontroli zarządczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kadencję w latach 2016-2020
2016 34 8 września powołania Komitetu Wydawniczego na kadencję w latach 2016-2020
2016 35 13 września powołania Uczelnianej Komisji Socjalnej Pracowników na kadencję w latach 2016-2020
2016 36 14 września powołania Rady Bibliotecznej na kadencję w latach 2016-2020
-
Aneks nr 1/18
2016 37 14 września powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na kadencję w latach 2016-2020
-
Aneks nr 1/16
Aneks nr 2/16
Aneks nr 3/17
Aneks nr 4/17
Aneks nr 5/17
Aneks nr 6/18
Aneks nr 7/18
2016 39 20 września struktury organizacyjnej Wydziałów Uczelni
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Aneks 1/16
Aneks 2/16
Aneks 3/17
Aneks 4/18
Aneks 5/18
2016 40 20 września struktury i Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Aneks nr 1/16
Aneks nr 2/17
Aneks nr 3/17
Aneks nr 4/18
Aneks nr 5/18
Aneks nr 6/18
2016 41 21 września opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017
2016 42 21 września zakresów obowiązków prorektorów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w kadencji w lat 2016-2020
2016 43 22 września przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
Aneks nr 1/16
2016 44 26 września powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017
2016 45 3 października obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego pracownikom naukowo-dydaktycznym w roku akademickim 2016/2017
2016 48 13 października wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego
-
Regulamin
Załącznik do Regulaminu
Aneks nr 1/17
Załącznik nr 2
2016 49 14 października zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017
2016 50 14 października określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2016/2017
2016 51 17 października powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
-
Aneks nr 1/16
Aneks nr 2/16
Aneks nr 3/17
2016 53 8 listopada w sprawie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierownicznych i równorzędnych
2016 55 23 listopada określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017
2016 56 30 listopada szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na kierowniczych i równorzędnych w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody