UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zarządzenia Rektora z 2016 r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2016 1 11 stycznia powołania Komisji ds. oceny ofert na najem pomieszczeń stołówki w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie
2016 2 22 lutego powołania Zespołu ds. opracowania procedury antyplagiatowej

Uchylone zarządzeniem nr 5/16 Rektora
2016 3 7 marca realizacji szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2016 r.
2016 5 21 marca zespołu ds. opracowania procedury antyplagiatowej w Uczelni
2016 6 21 marca obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2015/2016
2016 8 24 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
2016 9 29 marca szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uczelni
2016 10 4 kwietnia planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2016/2017
2016 14 7 kwietnia realizacji na terenie Uczelni „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”
2016 15 19 kwietnia organizacji imprez na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/17
2016 19 18 maja określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2016/2017
2016 20 23 maja opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017
2016 22 14 czerwca rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2016/2017
2016 25 5 lipca obowiązkowych badań lekarskich pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/17
2016 26 12 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim  2016/2017
i inne czynności związane ze studiami w Akademii

-
Aneks nr 1/16
2016 27 12 lipca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017
-
Załącznik nr 1-4 [WFSiR]
Załącznik nr 5 [TiR]
Załącznik nr 6-7 [ZWKF]
Aneks nr 1
Załącznik do aneksu nr 1
Aneks nr 2/16
Załącznik do aneksu nr 2
2016 29 2 sierpnia finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programów ERASMUS+ i POWER w roku akademickim 2016/2017
-
Załącznik
2016 30 8 września powołania rzeczników dyscyplinarnych Uczelni na kadencję w latach 2016-2020
2016 31 8 września powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję w latach 2016-2020

Uchylone uchwałą Senatu nr 3/2016
2016 32 8 września powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego na kadencję w latach 2016-2020
2016 33 8 września powołania Komisji ds. wdrożenia kontroli zarządczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kadencję w latach 2016-2020
2016 34 8 września powołania Komitetu Wydawniczego na kadencję w latach 2016-2020
2016 35 13 września powołania Uczelnianej Komisji Socjalnej Pracowników na kadencję w latach 2016-2020
2016 36 14 września powołania Rady Bibliotecznej na kadencję w latach 2016-2020
2016 37 14 września powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na kadencję w latach 2016-2020
-
Aneks nr 1/16
Aneks nr 2/16
Aneks nr 3/17
Aneks nr 4/17
Aneks nr 5/17
2016 39 20 września struktury organizacyjnej Wydziałów Uczelni
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Aneks 1/16
Aneks 2/16
Aneks 3/17
2016 40 20 września struktury i Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Aneks nr 1/16
Aneks nr 2/17
2016 41 21 września opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017
2016 42 21 września zakresów obowiązków prorektorów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w kadencji w lat 2016-2020
2016 43 22 września przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
Aneks nr 1/16
2016 44 26 września powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017
2016 45 3 października obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego pracownikom naukowo-dydaktycznym w roku akademickim 2016/2017
2016 48 13 października wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego
-
Regulamin
Załącznik do Regulaminu
Aneks nr 1/17
Załącznik nr 2
2016 49 14 października zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017
2016 50 14 października określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2016/2017
2016 51 17 października powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
-
Aneks nr 1/16
Aneks nr 2/16
Aneks nr 3/17
2016 53 8 listopada w sprawie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierownicznych i równorzędnych
2016 55 23 listopada określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017
2016 56 30 listopada szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na kierowniczych i równorzędnych w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim