ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2014 1 23 stycznia przeprowadzenia przeglądu dokumentów dotyczących spraw obronnych, przechowywanych w Kancelarii Niejawnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2014 3 19 lutego określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014
-
Aneks nr 1/14

Uchylone zarządzeniem 39/14 Rektora
2014 4 6 marca realizacji szkolenia obronnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2014 roku
2014 5 17 marca  dni wolnych od pracy
2014 6 7 kwietnia powołania Komisji ds. oceny ofert na najem pomieszczeń stołówki w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie 
2014 7 8 kwietnia planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2014/2015 
-
Załącznik

Uchylone zarządzeniem nr 9/15 Rektora
2014 8 17 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2013/2014
2014 9  17 kwietnia przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 
2014 12 28 kwietnia przyznania pomocy materialnej studentom i doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
Aneks nr 1/15

Uchylone zarządzeniem nr 43/16 Rektora
2014 13 5 maja  opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1/14

Uchylone Zarządzeniem nr 23/15 Rektora
2014 14 6 maja powołania Zespołu ds. opracowania projektu organizacji obowiązkowych praktyk studentów Akademii
2014 15 6 maja powołania Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydatów na stanowiska w administracji Akademii Wychowania Fizycznego  w Poznaniu
2014 16 12 maja rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2014/2015
2014 18 5 czerwca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015
-
Załączniki nr 1-4
Aneks nr 1/14
Załącznik nr 5
Aneks nr 2/14

Uchylone zarządzeniem nr 30/15 Rektora
2014 21 17 czerwca zasad zaopatrzenia w sprzęt i ubiory sportowe pracowników Uczelni oraz sposobu rozliczeń za używanie własnego sprzętu i ubioru przy realizacji zajęć na studenckich obozach zimowych
2014 22 17 czerwca sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2014 24 18 czerwca zasad udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2014 26 10 lipca terminarza postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia kierunku Dietetyka na rok akademicki 2014/2015
2014 27 15 lipca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2014/2015
2014 28 4 sierpnia wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym ochrony danych osobowych”
-
Instrukcja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
2014 29  11 sierpnia powołania Komisji do spraw przekazania gorzowskich nieruchomości Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Miastu Gorzów Wlkp.
-
Aneks nr 1/14
2014 30 12 sierpnia przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz ustalenia jego wysokości w roku akademickim 2014/2015
2014 31 2 września administrowania systemami informatycznymi
2014 32 2 września wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dokumentu pod nazwą „Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych”
-
Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Aneks nr 1/15 + Załącznik nr 8
Aneks nr 2/15 + Załącznik nr 8
Aneks nr 3/15 + Załącznik nr 9
2014 34 23 września wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za naukę w szkole wyższej, zawieranych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ze studentami
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchylone uchwałą Senatu nr 111/15
2014 36 29 września powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015

Uchylone zarządzeniem nr 44/15 Rektora
2014 37 6 października określenia stawek wynagradzania wykładowców zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej, niebędących pracownikami Uczelni
-
Aneks nr 1/14
2014 38 6 października określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2014/2015
-
Aneks nr 1/14

Uchylone zarządzeniem nr 43/15 Rektora
2014 39 6 października określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015
2014 41 13 października zasad wydatkowania środków finansowych na zadania związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym  osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
2014 42 22 października finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2015

Uchylone zarządzeniem nr 38/15 Rektora
2014 43 27 października sprawie dni wolnych od pracy
2014 44 28 października określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
2014 45 28 października opłat związanych z praktykami pedagogicznymi i klinicznymi studentów AWF w Poznaniu

Uchylone zarządzeniem nr 40/15 Rektora
2014 46 6 listopada służbowych adresów poczty elektronicznej w AWF Poznaniu
2014 47 25 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów  w roku akademickim 2014/2015
2014 48 25 listopada wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
2014 49 25 listopada Regulaminu systemu monitoringu
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody