ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2014 49 25 lutego zmieniająca uchwałę nr  3/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia  3 października 2012r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012 – 2016 oraz określenia zadań
2014 50 25 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Zadaszenie namiotowe kortów tenisowych przy ul. Droga Dębińska 7 w Poznaniu”
2014 51 25 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Parkowa forma techniczna betonowych i stalowych rzeźb wykorzystywanych do indywidualnych i grupowych ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu – Parkour wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdem na działce przy ul. Droga Dębińska 7 w Poznaniu”
2014 52 25 lutego wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Budowa segmentowego budynku zamieszkania zbiorowego w kompleksie dydaktyczno – socjalnym w Chycinie”
2014 53 18 marca zmieniająca uchwałę nr  48/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Miastu Gorzów Wlkp. obiektu – Przystań Wioślarska  z internatem sportowym usytuowanego przy ul. Fabrycznej 3 w Gorzowie Wlkp.
2014 54 25 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademickim 2014/2015
2014 55 27 maja zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uczelnię
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2014 56 27 maja wyrażenia zgody na zbycie położonych w Gorzowie Wlkp. i stanowiących własność Akademii nieruchomości zabudowanych Halą Sportową „ALFA” i stadionem lekkoatletycznym, poniżej ich wartości rynkowej określonej w operatach szacunkowych
2014 57 27 maja wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2014 58 27 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2013
2014 59 27 maja wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na dokończenie inwestycji pn.:„Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 4-6”
2014 60 27 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2015/2016
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
2014 61 24 czerwca wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 10c  hipoteką do kwoty 16.000.000,00 zł
2014 62 24 czerwca uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Uczelni na 2014 rok
2014 63 24 czerwca utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji  Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu kierunku studiów Dietetyka na studiach pierwszego stopnia
2014 64 24 czerwca przyjęcia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku „Dietetyka”, prowadzonego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
2014 65 24 czerwca określenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia kierunku „Dietetyka” w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2014/2015
2014 66 3 lipca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2014 67 15 lipca zmieniająca uchwałę  nr  64/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku „Dietetyka”, prowadzonego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2014 68 15 lipca kryteriów określających ocenę rozwoju naukowego pracowników AWF w Poznaniu
2014 69 15 lipca Regulaminu zagranicznych  wyjazdów  stypendialnych na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+, FSS, POWER), środków ministerialnych (DAAD, BUWIWM) lub na podstawie innych podpisanych umów bilateralnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
2014 70 30 września wyrażenia opinii o inicjatywie utworzenia Akademii Gorzowskiej i zmianie sposobu osiągnięcia założonych celów
2014 71 30 września zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2013/2014
2014 72 30 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2014/2015 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2014 73 30 września zmieniająca uchwałę nr 120/11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2012 – 2016
2014 74 18 listopada zmieniająca uchwałę nr 3/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 3 października 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012–2016 oraz określenia zadań
2014 75 18 listopada wprowadzenia w Uczelni dokumentu pod nazwą „Księga Procedur Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu”
2014 76 18 listopada powołania doraźnej Komisji ds. oceny programów kształcenia
2014 77 18 listopada wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2014 78 16 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2014 rok
2014 79 16 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2015
-
Załącznik
2014 80 16 grudnia wyboru biegłego rewidenta
2014 81 16 grudnia zmieniająca uchwałę nr 76/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. oceny programów kształcenia
2014 82 16 grudnia zmieniająca uchwałę nr  3/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 3 października 2012r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012 – 2016 oraz określenia zadań
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody