UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Wydział TiR

Oferta dydaktyczna

Doświadczona kadra dydaktyczna obejmuje 9 samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) oraz 30 doktorów. W ostatnich latach na Wydziale kształciło się zwykle ok. 800 studentów stacjonarnych i ok. 400 niestacjonarnych. Studia na kierunku turystyka i rekreacja są dwustopniowe, na pierwszym stopniu trwają 3 lata (kończone z tytułem licencjata), a na drugim 2 lata (kończone dyplomem magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

Podczas studiów istnieje możliwość wyboru następujących specjalności (uruchamianych jeżeli liczba zgłoszonych studentów będzie wynosiła minimum 18 osób):

 • studia pierwszego stopnia: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem
 • studia drugiego stopnia: animacja czasu wolnego, turystyka zrównoważona, turystyka międzynarodowa, menedżer turystyki i rekreacji, turystyka sportowa

Celem studiów na Wydziale Turystyki i Rekreacji jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie rozwijającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji. Założeniem studiów na Wydziale TiR jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do rozwoju osobowości studentów, stanowiącą podstawę ich dalszego samokształcenia. Absolwenci turystyki i rekreacji powinni posiadać wszechstronną wiedzę zarówno humanistyczną, jak i przyrodniczą, ekonomiczną i prawną. Nauki humanistyczne pozwalają dostosować ofertę turystyczną i rekreacyjną do potrzeb i preferencji różnych grup społecznych. Wiedza ekonomiczna i prawna daje podstawy do analizy mechanizmów rynkowych. Natomiast wiedza przyrodnicza pozwala zrozumieć w szerokim kontekście relacje człowiek – środowisko. Interdyscyplinarny charakter studiów daje absolwentom możliwość rozszerzenia horyzontów oraz elastycznego twórczego działania w przyszłej pracy zawodowej. Uwzględniając aktualne wymogi rynku turystycznego i rekreacyjnego, absolwenci tego kierunku powinni wykazać się biegłą znajomością dwóch języków obcych.

Absolwenci przygotowywani są do pracy w:

 • przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów – szczególnie w działach obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego,
 • w zakładach hotelarskich, domach wczasowych oraz innych obiektach bzy turystyczno-noclegowej na stanowiskach kierowników obiektów czy poszczególnych działów oraz pracowników programowych,
 • administracji rządowej i samorządowej oraz turystycznych i rekreacyjnych organizacjach społecznych,
 • innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.

Władze Wydziału Turystyki i Rekreacji

dziekan pluta www   Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
dr hab. prof. AWF Beata Pluta

Absolwentka AWF w Poznaniu kierunku Rehabilitacji Ruchowej, profesor AWF zatrudniona w Uczelni od 1990 r. w Zakładzie Teorii Czasu Wolnego i Rekreacji (obecnie Katedra Rekreacji) na Wydziale Turystyki i Rekreacji, prodziekan ds. nauki i rozwoju w latach 2012-2016. Zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwinięciu problematyki poruszonej w dysertacji doktorskiej i pracy habilitacyjnej, wzbogaconej o głębsze doświadczenia z zakresu teorii zespołowych gier sportowych i rekreacyjnych, prakseologii gier, socjologii, teorii i metodyki rekreacji i dotyczy przede wszystkim wielopłaszczyznowej analizy zachowań lidera podczas rywalizacji w zespołowych grach sportowych.
     
prodziekan sniadek www   Prodziekan ds. studenckich
dr Joanna Śniadek

Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierownik specjalności Obsługa ruchu turystycznego, prodziekan ds. studenckich (2012-2016) autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, członek zespołów opracowujących strategie rozwoju turystyki, m.in. dla Poznania oraz dla woj. Wielkopolskiego, ekspert w programach UE, członek Wielkopolskiej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek (2006-2013), zainteresowania badawcze: zarządzanie kulturą fizyczną, turystyka seniorów, marketing w sporcie, polityka UE w zakresie sportu.
     
prodziekan buczkowska www   Prodziekan ds. studiów
dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek

Absolwentka AWF w Poznaniu – kierunku Turystyka i Rekreacja, ukończyła też podyplomowe studium z zakresu wiedzy o kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa UAM oraz Europejsko-Azjatycką Letnią Akademię Edukacji Międzykulturowej w Kuala Lumpur. Samodzielny pracownik naukowy, adiunkt i kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki Katedry Humanistycznych Podstaw Turystyki, od kilku lat kierownik specjalności Turystyka kulturowa z dziennikarstwem. W latach 2008-2016 koordynator wydziałowy Programu Erasmus. Od 2008 r. zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”. Od 2017 r. pełni funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej (PSTK),

Informacje różne

Konferencja naukowa

W imieniu organizatorów, Katedry Ekonomiki Turystyki i Informatyki AWF w Poznaniu oraz Katedry Filozofii i Socjologii UE Poznań, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VIII Konferencję Naukową pt. "GOSPODARKA TURYSTYCZNA w XXI wieku - UWARUNKOWANIA ROZWOJU", która odbędzie się 20-21 września 2017 roku w Poznaniu. Termin zgłoszeń: do 15 kwietnia.

W załączeniu Kominikat nr 1 oraz karta zgłoszenia (w formacie docx i pdf).ERASMUS + SPORT

eu flag co funded posleftProjekt: Mini Recreation Olympic "RecreaOlympic"
Liderem projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Okres realizacji: 01.05.16 – 30.04.17

Uczestnicy: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Wychowania Fizycznego, Masaryk University, Faculty of Sport Studies, Brno, Czechy; University of Presov, Faculty of Sport, Presov, Słowacja; Lithuanian Sports University in Kaunas, Kowno, Litwa; Institute of Sport Science, Department of Sport Pedagogy and Sport Sociology, Magdeburg, Niemcy; Gerlev Sports Academy P.E. & Playpark, Slagelse, Dania.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Materiały do przygotowania sylabusów dla zmodyfikowanego programu studiów

Zamieszczony poniżej formularz sylabusa w wersji uchwalonej przez Senat AWF w 2012 r. został uzupełniony o nazwę Wydziału i Kierunku oraz określenia do wyboru w tabeli 1 (Podstawowe informacje) W komórkach z tekstem wyróżnionym na niebiesko należy usunąć niepotrzebne słowa i zostawić tylko jedną opcję. Jako pomoc w wypełnianiu służyć może Instrukcja uchwalona przez Senat AWF w 2012 r. oraz przykład z prezentacji omawianej na zebraniu nauczycieli Wydziału z dodatkowymi komentarzami na żółtych notatkach. Status przedmiotu należy sprawdzić w planach studiów lub w wykazie przedmiotów -- gdzie podany jest również KOD przedmiotu do wpisania na karcie tytułowej sylabusa. Wykaz literatury na końcu sylabusa należy podawać w ujednoliconym zapisie według załączonego wzoru. Korzystać też trzeba z nowych Efektów Kształcenia dla kierunku, uchwalonych przez Senat AWF w 2015 r. i zamieszczonych poniżej.

Wypełnione formularze sylabusów prosimy przekazać do 10 maja br., na razie tylko w formie elektronicznej, wysyłając je na adres .

Formularz sylabusa -- Instrukcja -- Przykład

Efekty kształcenia 2015 -- Wykaz przedmiotów -- Zapis bibliograficzny

Plany studiów:

 1. Pierwszego stopnia
      Przedmioty ogólne
      Przedmioty dla specjalności
      Przedmioty do wyboru
 2. Drugiego stopnia
      Przedmioty ogólne
      Przedmioty dla specjalności
      Przedmioty do wyboru

Prezentacja platformy e-learningowej moodle 
mgr Andrzej Wołoszyn

Prezentacja towarzysząca wykładowi mgra Andrzeja Wołoszyna na temat działającej w naszej Uczelni platformy e-learningowej moodle i możliwości jej wykorzystania dostępna jest tutaj w formacie PDF.

O Wydziale


Strategia rozwoju Wydziału Turystyki i Rekreacji do roku 2020

 


ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
tel. (061) 835 53 12, fax (061) 835 53 14
www.awf.poznan.pl

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu wywodzi się z tradycji Katedry Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego powołanej w 1919 roku w nowo utworzonym Uniwersytecie Poznańskim jako trzecia uczelnia wychowania fizycznego w Europie, po Gandawie (1908) i Kopenhadze (1909). Wydział Turystyki i Rekreacji został powołany w roku 1974 jako pierwsza i jak dotąd jedyna tej rangi państwowa jednostka akademicka w Polsce kształcąca specjalistów dla przemysłu turystyczno-rekreacyjnego. Przez 38 lat siedzibą Wydziału był historyczna kamienica przy ul. Rybaki 19, a w 2012 r. przeniósł się do nowoczesnego budynku dydaktycznego przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, zaprojektowanego specjalnie dla potrzeb Wydziału.

W ramach AWF Wydział dysponuje również obiektami sportowymi (sala gimnastyczna, korty tenisowe, kryta pływalnia, boisko wielofunkcyjne), gdzie odbywają się zajęcia rekreacyjne, oraz Ośrodkiem Dydaktyczno-Szkoleniowym w Chycinie (woj. lubuskie), stanowiącym zaplecze dla studenckich obozów szkoleniowych.

Kalendarz posiedzeń Rady Wydziału TiR

Terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w roku akademickim 2017/2018

zawsze we wtorek
12.09.2017 r.
03.10.2017 r.
17.10.2017 r.
14.11.2017 r.
12.12.2017 r.
16.01.2018 r.
13.02.2018 r.
13.03.2018 r.
17.04.2018 r.
15.05.2018 r.
12.06.2018 r.
10.07.2018 r.