Wlogo wojewodzkieyDr Marzena Wiernicka 1 października br. otrzymała od wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna powołanie na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii w województwie wielkopolskim. Kolejna kadencja, w której dr Wiernicka będzie pełnić tę funkcję, trwa 5 lat.

Do podstawowych zadań Konsultanta Wojewódzkiego należy m.in. wydawanie opinii, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje fizjoterapeutów, wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych, o sprawdzenie, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki, wydawanie opinii na wniosek wojewody, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

Zainteresowania badawcze dr Wiernickiej to: zaburzenia mięśniowo-szkieletowe w różnych okresach ontogenezy, stabilność posturalna u dziewcząt z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, dzieci szkolnych oraz osób starszych.

Serdecznie gratulujemy!
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody