tumturyZapraszamy polskich badaczy turystyki kulturowej, przedstawicieli zagranicznych środowisk naukowych, zainteresowanych interdyscyplinarnym i metodycznym podejściem do problematyki turystyki kulturowej, a także przedstawicieli branży turystycznej oraz samorządowców, którzy organizują i rozwijają zróżnicowane formy turystyki kulturowej na konferencję pt. „Turystyka kulturowa – teoria i praktyka. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju”, która odbędzie się w październiku w naszej Uczelni.

W 2008 roku po raz pierwszy pojawiło się kilka naukowych monografii polskich autorów z turystyką kulturową w tytule, rozpoczęło swą działalność czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa” oraz odbyła się w Polsce (w Poznaniu) pierwsza konferencja w pełni poświęcona turystyce kulturowej, AWF w Poznaniu zaprasza na międzynarodową konferencję o charakterze jubileuszowym, która w swych założeniach i celach wybiega w przyszłość.

Konferencja będzie już ósmą edycją z cyklu: „Turystyka w humanistycznej perspektywie”, organizowaną co dwa lata w Poznaniu. Tym razem ma ona zasięg międzynarodowy, a ponadto jest adresowana nie tylko do badaczy oraz dydaktyków, ale także do praktyków, co odzwierciedla jej program.

Konferencja skierowana jest do polskich badaczy turystyki kulturowej i zagranicznych środowisk naukowych, zainteresowanych interdyscyplinarnym i metodycznym podejściem do problematyki turystyki kulturowej. Organizatorom zależy również na udziale przedstawicieli branży turystycznej oraz samorządowców, którzy organizują i rozwijają zróżnicowane formy turystyki kulturowej.

Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Program konferencji obejmuje wystąpienia plenarne, dyskusje, wystąpienia w sekcjach, warsztaty, a także program towarzyszący.

Języki oficjalne konferencji to polski i angielski (zapewnione będzie tłumaczenie).

Założenia programowe i cele konferencji
Zasadniczy cel konferencji odnosi się do konfrontacji teoretycznej refleksji nad turystyką kulturową, ukierunkowanej na wyjaśnienie świata życia turystów, z nadającymi sens praktykami wdrożeniowymi.

Organizatorzy spodziewają się wystąpień i prac o charakterze diagnozującym realia turystycznej rzeczywistości, przekraczające stereotypy i utarte schematy w ocenie świata turysty kulturowego, i to zarówno w perspektywie nauk społecznych (komunikacji społecznej, socjologii, nauk o zarządzaniu), jak i humanistycznych (antropologii kulturowej, filozofii, historii, kulturoznawstwa), wyjaśniające zachowania kulturowe i pozwalające zrozumieć ich odmienności. Obie perspektywy badawcze może połączyć interdyscyplinarna refleksja nad globalizacją z jej dominującym współcześnie konsumeryzmem.

Przewidywane w ramach konferencji warsztaty z ekspertami mają być poświęcone praktycznym zastosowaniom działań związanych z zarządzaniem atrakcjami w turystyce kulturowej, a także sposobom wykorzystania potencjału kulturowego miast i regionów dla rozwoju turystyki kulturowej we współczesnym świecie, w tym tworzeniu turystycznych produktów w ich zróżnicowanych formach uwzględniających najnowsze trendy popytowe.

Zakres tematyczny konferencji
Możliwości, jakie stwarzają turystyczne podróże poprzez bezpośrednie uczestnictwo turystów w spotkaniach z innymi kulturami, religiami, obyczajami, itp., rodzą pytania o szanse współistnienia i współdziałania ludzi o odmiennych postawach światopoglądowych, systemach wartości, o sensowne wybory w zróżnicowanym świecie społeczno-kulturowych wartości.

W postawieniu diagnozy i wyznaczeniu perspektywy rozwojowej turystyki kulturowej, a tym samym udzieleniu odpowiedzi na pytania wyzwalające potrzebę kulturowego „wzrastania” turystów, organizatorzy proponują odnieść się w nadsyłanych artykułach do następujących problemów badawczych:
• Turystyka kulturowa na świecie – zasoby, formy organizacji, gotowe produkty oraz główni „aktorzy”.
• Hybrydowe wzory w turystyce kulturowej jako współczesne wyzwanie dla doznań eksploracyjnych i społecznych.
• Przełamywanie barier kulturowych i stereotypów w turystyce kulturowej.
• Turystyka kulturowa w procesie międzykulturowego zrozumienia.

Problematykę warsztatów będą wyznaczały następujące pytania:
Jak budować szlak kulturowy i nim zarządzać?
Jak organizować udane wycieczki kulturowe?
Jak organizować atrakcyjny produkt turystyki kulturowej miasta lub mikroregionu?
Jak z sukcesem sprzedać produkt turystyki kulturowej?
Jak tworzyć indywidualne pakiety turystyki kulturowej, zarządzać nimi i je sprzedawać?
Jak połączyć aktywność fizyczną z turystyką kulturową w produktach i programach?
Jak tworzyć ekomuzeum z prawdziwego zdarzenia i nim skutecznie zarządzać?

Pełna informacja na temat konferencji (zgłoszenia, publikacje, goście, certyfikaty itd): [link]

Turystyka kulturowa – teoria i praktyka.
Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju
Termin: 25-27 października 2018 r.
Miejsce: Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39.
Organizator: Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki i Rekreacji (AWF Poznań) oraz Czasopismo Turystyka Kulturowa (Poznań). Współorganizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji - dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek
Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki,
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu,
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
tel. 61 835 53 31
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody