promocyjeJedenaście osób, które w 2017 roku obrobiły prace doktorskie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji odebrało dyplomy doktorskie podczas uroczystej promocji, która odbyła się 6 grudnia br. w auli AWF.

 


Po złożeniu przyrzeczenia i udziale w akcie promocji dyplomy odebrali:

•    Piotr Urbański (nauki o kulturze fizycznej)
•    Łukasz Lamcha (nauki o kulturze fizycznej)
•    Marzena Ratajczak (nauki o zdrowiu)
•    Krzysztof Piotrowski (nauki o kulturze fizycznej)
•    Dagmara Sądecka (nauki o kulturze fizycznej)
•    Bartłomiej Łyżwiński (nauki o kulturze fizycznej)
•    Anna Maria Nowak (nauki o kulturze fizycznej)
•    Anna Fryzowicz (nauki o zdrowiu)
•    Izabela Pruska (nauki o kulturze fizycznej)
•    Joanna Sowa – Krawczak (nauki o zdrowiu)
•    Agnieszka Mrozowska (nauki o zdrowiu)
 

W uroczystości uczestniczyli JM Rektor dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF, Dziekan Wydziału WFSiR prof. dr hab. Maciej Pawlak oraz Prodziekan ds. Nauki Wydziału WFSiR, dr hab. Robert Szeklicki, prof. AWF.