Wczoraj zakończyła się dwudniowa wizyta studyjna rektorów i przedstawicieli uniwersytetów oraz instytucji naukowo-badawczych z województwa wielkopolskiego, w której uczestniczył JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu dr hab., prof. AWF Dariusz Wieliński.

Tematem przewodnim wizyty była europejska polityka badań i innowacji, a także możliwości finansowania projektów w nowym programie ramowym po 2020 roku. Podczas wizyty studyjnej grupa z Wielkopolski odwiedziła instytucje europejskie i wzięła udział w spotkaniach z ich przedstawicielami oraz uczestniczyła w konferencji współorganizowanej przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Więcej na stronie: http://www.wielkopolska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3137:rektorzy-z-wielkopolskich-uczelni-w-brukseli&catid=178:slider