Nasz pracownik – dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF, z Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej został wybrany do Zarządu European Network of Sport Education (ENSE) – organizacji, która pełni wiodącą rolę w obszarze Sport Science and Sport Employment w Europie i skupia ekspertów z różnych obszarów (coaching, physical education, physical activity, health).

ENSE zajmuje się wdrażaniem projektów, zarówno naukowych, jak i takich, których celem jest kształcenie akademickie w ramach programów międzyuczelnianych (międzynarodowe studia magisterskie), wpisujących się w trendy rynkowe w obszarze szeroko rozumianego sportu.

Prof. Bronikowski został również, po raz kolejny, zaproszony jako wykładowca do Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej do przeprowadzenia zajęć z zakresu Pedagogiki Edukacji Olimpijskiej na studiach magisterskich.

Studia te realizowane są przez University of Peloponese, Grecja.


bronikowski ENSE 2017