Reprezentantka naszej Akademii, dr Agnieszka Wartecka-Ważyńska z Wydziału Turystyki i Rekreacji wpisana została na listę arbitrów egzaminów Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie: Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz Obsługa gościa w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.