medal cegielskiKierownik Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska, dr hab. Hanna Mizgajska-Wiktor, prof. AWF została wyróżniona Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego "Labor Omnia Vincit" za Krzewienie Idei Pracy Organicznej.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego to poznańskie stowarzyszenie którego główne cele stanowią propagowanie pozytywistycznych tradycji pracy organicznej oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego. Medal "Praca wszystko zwycięża" przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym w upowszechnianiu idei pracy organicznej oraz zasłużonym dla rozwoju i upowszechniania działalności Towarzystwa.


dyplom mizg