W tegorocznym rankingu „Wiadomości Turystycznych”, którego założeniem jest wybranie uczelni najlepiej przygotowujących do pracy w turystyce zajęliśmy, podobnie jak w ubiegłym roku, pierwsze miejsce w kategorii uczelni o profilu mieszanym. Dyplom w imieniu Akademii odebrała Prodziekan ds. studenckich, dr Joanna Śniadek. Redakcja oceniała uczelnie w trzech kategoriach: szkół o profilu praktycznym, akademickim i mieszanym, czyli edukujących zarówno akademicko, jak i praktycznie.

wiadomosci turystyczne 2017