Darmowy dostęp do ponad 15 tysięcy publikacji z różnych dziedzin wiedzy! Już od 22 maja br. przez jeden miesiąc studenci, doktoranci i pracownicy AWF będą mogli testować nową platformę IBUK Libra zawierającą elektroniczne wersje książek publikowanych przez wiodące polskie wydawnictwa. Więcej informacji na stronie biblioteki: [link]