erasmus logoJuż dziś zaplanuj wakacje i wyjedź na praktykę zawodową z programem Erasmus+.  Warunkiem przyznania grantu jest dostarczenie do Biura Współpracy z Zagranicą (budynek Rektoratu, pok. 102) formularza rekrutacyjnego z potwierdzonym listem intencyjnym. W załączeniu adresy sprawdzonych praktykodawców z poprzednich lat.
Podejmij wyzwanie! Inaczej nigdy nie dowiesz się, że było warto! Obejrzyj wypowiedzi swoich kolegów, którzy skorzystali z tej szansy.Adresy praktykodawców - dostępne w Biurze Współpracy z Zagranicą
Oferty praktyk
Formularz rekrutacyjny
List intencyjny

Należy samodzielnie nawiązać kontakt z praktykodawcą uzyskując zgodę na odbycie praktyki (list intencyjny).