W badaniach prowadzonych podczas XI Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Austrii uczestniczyli pracownicy naszej Akademii – dr Anna Nadolska i dr Maciej Wilski z Katedry Adaptowanej Aktywności Fizycznej. Igrzyska były wielkim sukcesem dla reprezentacji Polski, która przywiozła z Austrii aż 39 medali, w tym 10 złotych.

Projekt badawczy pt. Social inclusion through sport for people with intellectual disabilities finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany we współpracy z czterema krajami (Austria, Niemcy, Finlandia i Irlandia). W drugiej fazie badań przewidywany jest udział kolejnych krajów europejskich. Kierownik projektu, prof. Roy McConkey (University of Ulster, Belfast) będzie także gościem listopadowej konferencji pt. Węzłowe problemy adaptowanej aktywności fizycznej, która odbędzie się w naszej Uczelni.