20170126 143055 1„Wpływ edukacji olimpijskiej na rozwój zachowań prospołecznych w kontekście wychowania fizycznego” – to tytuł rozprawy doktorskiej naszego pracownika naukowego, dr Agaty Glapy z Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej, która nagrodzona została w VII Konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej na najlepszą pracę z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej. Doktorat napisany został pod opieką dra hab. Michała Bronikowskiego, prof. AWF oraz dr Idy Laudańskiej-Krzemińskiej, która pełniła rolę promotora pomocniczego.

Nagroda od Polskiego Komitetu Olimpijskiego w tym konkursie to nie pierwsze wyróżnienie dla prof. M. Bronikowskiego, który w 2004 r. otrzymał tę samą nagrodę za swoją pracę doktorską.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 stycznia br. w Warszawie. Podczas gali wyróżnienia przyznano także Dziekanowi Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, prof. dr. hab. n. med. Maciejowi Pawlakowi oraz naszej Akademii. W imieniu Uczelni i Dziekana nagrody odebrał Rektor AWF, dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF.


20170126 143055 1