UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Termomodernizacja budynku głównego AWF Poznaniu

termo awf
Projekt: „Termomodernizacja budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39” w ramach:
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach;
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Spójności

A. Zakres rzeczowy projektu:
1. Termomodernizacja zewnętrznych przegród budynku (całe powierzchnie ścian zewnętrznych, podniebia nawisu piętra, stropodachu) – poprzez:
a. docieplenie przegród masywnych połączone z wymianą wskazanych warstw istniejących (wraz z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki i faktur) oraz
b. wymianę przegród przeziernych (okna, drzwi zewnętrzne, przeszklone fasady profilowe, świetliki) – z zachowaniem pierwotnych podziałów, kolorystyki i faktury materiałowej,
2. Roboty instalacyjne w branżach: wentylacji, instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych – ściśle związane z zakresem robót ogólnobudowlanych termomodernizacji zewnętrznych przegród budynku (nawiewniki montowane w profilach nowej ślusarki otworowej, siłowniki sterujące otwieraniem i zamykaniem wskazanych kwater okiennych, fasadowych i świetlików, napęd i sterowanie drzwi suwanych w wejściu głównym do budynku, sterowanie tymi elementami w ramach ochrony przeciwpożarowej budynku),
3. Wykonanie nowego logo AWF na elewacji wschodniej,
4. Roboty naprawczo-odtworzeniowe podestów okalających budynek, zespolonych ze ścianami zewnętrznymi cokołowymi,
5. Wykonanie zewnętrznej czerpni powietrza w formie modernistycznej rzeźby wraz z podpodestowym kanałem wprowadzonym do budynku od strony zachodniej.

B. Cele projektu i planowane efekty:
1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.
2. Spadek emisji gazów cieplarnianych.
3. Oszczędność energii cieplnej.

C. Wartość projektu
14.635.515,64 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich - 7.942.669,24 PLN.

D. Informacja
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:.