neuro vi 15Z inicjatywy Zakładu Neurobiologii Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu utworzony zostanie elitarny kierunek Neurobiologia. Trójstronną umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu studiów interdyscyplinarnych na tym kierunku podpisali w dniu 1 czerwca 2015 r. rektorzy Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

– To porozumienie otwiera nowe możliwości rozwoju naukowego dla młodych ludzi pragnących pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie Neurobiologii oraz pozwala wykorzystać potencjał drzemiący na trzech poznańskich uczelniach – powiedział prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński, rektor AWF.

Celem tego porozumienia jest wprowadzenie do oferty poznańskich uczelni kierunku dotyczącego nowoczesnej i niezwykle szybko rozwijającej się dziedziny naukowej, stworzenie szerokiej bazy laboratoryjnej i dydaktycznej dla tego kierunku.

Jest to inicjatywa działającego od ponad 30 lat na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu, Zakładu Neurobiologii, a studia będą realizowane we współpracy z Wydziałami Biologii UAM oraz Nauk Weterynaryjnych i Nauk o Zwierzętach UP.
- Cieszymy się, że po kilku latach starań Poznań jest drugim, po Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, miastem, gdzie będzie można kontynuować studia na kierunku „Neurobiologia” – wyjaśnia prof. Jan Celichowski, kierownik Zakładu Neurobiologii, inicjator powołania kierunku. - Neurobiologia to dziś jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Obiektem jej zainteresowania jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności.

W trakcie zajęć na AWF studenci będą zajmować się przede wszystkim neurofizjologią, funkcjonowaniem układu nerwowo-mięśniowego, systemami sensorycznymi, problematyką neurorehabilitacji. Na UP prowadzone będą zajęcia z neuroanatomii, problematyki behawioralnej, zagadnień związanych z eksperymentami na zwierzętach, neurogenetyką. Z kolei na UAM kluczowe zagadnienia dotyczyć będą układu nerwowego bezkręgowców, neurotoksykologii, neuroendokrynologii, biologii systemowej oraz rozwoju układu nerwowego. Oprócz tych zagadnień studenci będą mieli do wyboru na trzech uczelniach także 13 innych przedmiotów.

Zasady rekrutacji:
Na kierunek mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich różnych kierunków (m.in. biologii, biotechnologii i bioinformatyki, farmacji, fizjoterapii, psychologii, kognitywistyki).
Kryterium przyjęcia będzie punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej z biologicznych podstaw funkcjonowania układu nerwowego. Każdy z trzech wydziałów może przyjąć po 20 kandydatów. Ze względu na charakter studiów wymogiem wstępnym jest także znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu podstawowym. Niezależnie od faktu przynależności do różnych uczelni, studenci trzech wydziałów będą studiować razem, w określone dni wspólnie odbywając zajęcia na różnych uczelniach. Na koniec studiów otrzymają wspólny dyplom trzech poznańskich uczelni.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody