UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Oferta Erasmus+

Wspomnienia pracowników

...

Regulamin finansowania wyjazdów

...

Formularze

 • Formularz rekrutacyjny
 • Formularz STA
 • Formularz STT

OUTGOING - kontakt

...

Dokumenty do pobrania

...

Portale poświęcone praktykom zagranicznym

...

Informacje dla studentów wyjeżdżających do Turcji

...

Tryb odbywania i zaliczania częściowych studiów/praktyk

Uchwały i Zarządzenia

 • 2017-2018
 • 2016-2017:
  • Uchwała
  • Zarządzenie
 • 2015-2016
 • 2014-2015

Umowy

Umowa finansowa studia — wzór
Umowa finansowa studia PO WER — wzór
Umowa finansowa praktyka — wzór
Umowa finansowa praktyka PO WER — wzór

Rozliczenie wyjazdu

Rozliczenie wyjazdu — studia
Rozliczenie wyjazdu  praktyka

Kursy i testy językowe OLS

...

Ubezpieczenia

...

Stypendia

Program ERASMUS+ HE

Tutaj opis tego programu stypendialnego

Stypendia Programu PO WER

Informacje o stypendiach przyznawanych w ramach Programu PO WER dostępne są tutaj — link

Finansowanie wyjazdów stypendialnych

Tutaj opis finansowania

Prawa i obowiązki studenta Erasmus+

...

Procedura wyjazdowa

...

Procedura aplikacyjna

...

Procedura rekrutacyjna

...

Regulamin zagranicznych wyjazdów stypendialnych

...

Erasmus+ - Informacje ogólne

EU flag Erasmus vectOd 1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Nowy program jest bardziej ambitny i ma bardziej strategiczny charakter, zachowując przy tym najważniejsze cele, czyli podnoszenie umiejętności i zwiększanie możliwości zatrudnienia, a także wspieranie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia oraz programów na rzecz młodzieży. Erasmus+ będzie rozwijać efekt synergii między różnymi sektorami edukacji i środowiskiem pracy. Zamiast wielu programów istnieć będzie jeden, co spowoduje uproszczenie zasad i procedur składania wniosków oraz pozwoli uniknąć rozdrobnienia i powielania działań.

Program Erasmus+ posiada kilka nowych elementów:
 1. sojusze na rzecz wiedzy, czyli partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami, które mają wspierać kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość przez oferowanie nowych programów nauczania, możliwości kształcenia i kwalifikacji;
 2. sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, czyli partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, które mają promować możliwości zatrudnienia i rozwiązywanie problemu niedoboru wykwalifikowanej kadry na rynku pracy przez tworzenie nowych sektorowych programów nauczania i innowacyjnych form kształcenia i szkolenia zawodowego.
 3. połączenie dotychczas odrębnych programów związanych z międzynarodowym wymiarem szkolnictwa wyższego, co ułatwi mobilność na poziomie szkół wyższych między UE a państwami trzecimi.

Programem zostaną objęte:
 1. państwa członkowskie UE,
 2. kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące,
 3. kraje ESWH (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Inne kraje również będą mogły uczestniczyć w programie, chociaż zakres, w jakim ich udział będzie wspierany, nie został jeszcze sprecyzowany. Ich uczestnictwo jest klasyfikowane jako współpraca z partnerami z krajów trzecich i niemal na pewno będzie dotyczyć krajów sąsiadujących z Unią Europejską (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Okupowane Terytorium Palestyny, Syria, Tunezja i Ukraina; ponadto, na potrzeby działań na rzecz młodzieży, za kraj sąsiadujący uznawana jest też Rosja).

 Program Erasmus+ przyczyni się do walki z bezrobociem młodzieży, pomagając młodym ludziom w zdobywaniu kluczowych umiejętności, takich jak biegłe posługiwanie się językiem obcym, łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi i przystosowywania się do nowych warunków, dając im możliwość nauczenia się, jak żyć i pracować z osobami różnych narodowości i kultur.
Program Erasmus+ ułatwi współpracę między uczelniami i pracodawcami, aby zapewnić studentom korzyści płynące z programów nauczania dostosowanych do umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Program pomoże także placówkom edukacyjnym i organizacjom młodzieżowym w nawiązaniu ściślejszych kontaktów z sektorem przedsiębiorstw.

W programie Erasmus+ przywiązuje się też dużą wagę do nieformalnego uczenia się. Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy doceniają umiejętności zdobyte w drodze uczenia się pozaformalnego, na przykład pracy wolontariackiej. Potwierdzają to uczestnicy wolontariatu europejskiego: 75 proc. z nich twierdzi, że dzięki temu doświadczeniu poprawiły się ich perspektywy zawodowe. Z badań wynika również, że studenci, którzy odbyli część studiów za granicą, mają większe szanse na podjęcie swojej pierwszej pracy w innym kraju.

W nowym programie możliwe będzie skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać na studia (min. 90 dni) lub szkolenie za granicą (min. 60 dni) na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Instytucje szkolnictwa wyższego mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą. Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej do końca 2020 r. ma wziąć udział w wymianie międzynarodowej 20% wszystkich studiujących osób w Unii Europejskiej. Oznacza to, żeby sprostać tym wymaganiom należy zintensyfikować w naszej uczelni wszelkie działania na rzecz zwiększenia wymiany międzynarodowej, tak aby umożliwić jak największej liczbie studentów skorzystanie z zagranicznej oferty stypendialnej zarówno na studia jak i na praktykę.

 

____________________________________________

Prezentacja Erasmus+

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

...

EUROPASS – Mobilność

...

ESN

...