Zakład Sportów i Edukacji Obronnej

...

Zakład Sportów i Edukacji Obronnej

Hala Sportowa
ul. Mariana Chwiałkowskiego 38
61-553 Poznań

tel.: (61) 833 36 71
 
Nazwa Stanowisko Telefon
dr hab. Marek Sokołowski starszy wykładowca, kierownik zakładu (61) 833 36 71
mgr Krzysztof Skibicki instruktor (61) 833 36 71
mgr Robert Budny instruktor 697-788-820
mgr Anna Smagina specjalista naukowo-techniczny (61) 833 36 71
 
...
Zimowy obóz Grup Dyspozycyjnych 2017https://www.youtube.com/watch?v=tIp0k-iEbIg

Letni obóz Grup Dyspozycyjnych 2017: https://youtu.be/DCts8-fO8Zs
...

Propozycja tematów prac licencjackich i magisterskich, które będą realizowane w roku akademickim 2017/2018 w Zakładzie Sportów i Edukacji Obronnej:
1)Sporty ekstremalne – alternatywny sposób aktywności fizycznej.
2)Wpływ nowoczesnych form aktywności fizycznych na zdrowie.
3)Ocena rekreacji fizycznej w czasie wolnym osób w różnym wieku.
4)Porównanie poziomu aktywności fizycznej na podstawie testów sprawności fizycznej.
5)Nowoczesne formy aktywności fizycznej w oparciu o okres ontogenezy człowieka.
6)Charakterystyka porównawcza sprawności fizycznej osób trenujących
i nietrenujących.
7)Sporty, sztuki i systemy walki jako forma całożyciowej formy aktywności fizycznej.
8)Ocena poziomu aktywności fizycznej służb mundurowych i funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych.
9)Istota potencjału obronnego państwa, obronność jako kategoria społeczna
i militarna.
Promotor: dr hab. Marek Sokołowski
...

dr hab. Marek Sokołowski

Kierownik Zakładu Sportów i Edukacji Obronnej.
Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w poznaniu; w latach 2012-2016 Prodziekan ds. Studenckich i Sportu. 

Podpułkownik Wojska Polskiego, były kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.
 
W 2003 roku odbył kilkumiesięczny staż naukowy w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, biorąc czynny udział w wykładach i ćwiczeniach z Teorii i metodyki sportów walki (wówczas unikalnych nie tylko w skali kraju), a także w cyklicznych seminariach magisterskich i doktoranckich – pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Macieja Kaliny, Kierownika Zakładu Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów oraz Prorektora AWF ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 
Dr hab. Marek Sokołowski prowadził wykłady z przedmiotu Metodyka wychowania fizycznego w Wojskowej Akademii Wojsk Lądowych w Republice Czeskiej. Był również kierownikiem międzyuczelnianego projektu badawczego w ramach grantu ”Motoryczne i somatyczne kryteria selekcji żołnierzy wojsk lądowych”. Wyniki i wnioski z tych badań dotyczą rozwiązań w zakresie rozwijania możliwości morfofunkcjonalnych człowieka.
 
Były zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Studia Periegetica” – Zeszytów Naukowych Wielkopolskiej Szkoły Turystyki i Zarządzania.
 
Kierował sekcją sportową hokeja na trawie w Wojskowym Klubie Sportowym „Grunwald” w Poznaniu.                                                    
Największe sukcesy sportowe Klubu to:
· III drużyna Europy w hokeju halowym – Kolonia (Niemcy 1994),
· III drużyna Klubowego Pucharu Europy – Reding  (Wielka Brytania 1997),
· Reprezentacja Wojska Polskiego w Mistrzostwach Świata Armii CISM – Poznań (brązowy medal; 1996).
                                                                                                                    
Autor i współautor ponad 160 prac naukowo-dydaktycznych, w tym 3 książek:
· Sprawność fizyczna hokeisty na trawie i jej pomiar (2002),
· Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty kultury fizycznej w wojsku (2004) –wraz z Marianem Marcinkowskim,
· Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyce i rekreacji – podstawy teorii (2010) – wraz z Alicją Kaiser.
· Morfofunkcjonalne i zdrowotne charakterystyki kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów wojsk lądowych. (2014).
  
Redaktor naukowy
1 podręcznika, 9 monografii i 6 prac zwartych o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
 
Organizator 10 Międzynarodowej Konferencji „Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych  programów wychowania fizycznego i sportu”.
 
Autor programu nauczania, przewodniczący zespołu nowej specjalności: wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych.
  
Od 2008 roku Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Od 2011 roku recenzent przy Komisji Konkursowej w Urzędzie Miasta Poznania ds. opiniowania zadań publicznych w obszarach: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz Turystyka i krajoznawstwo.
 
Międzynarodowa Federacja UNIFIGHT na lata 2013-2020 powołała dr hab. Marka Sokołowskiego na członka Zespołu Doradców Naukowych. 


mgr Robert Budny

Dyżury:
Semestr zimowy 2017/2018 - Poniedziałek i środa godz. 19.10-19.40 
Semestr letni 2017/2018 – Poniedziałek   i środa godz. 19.10-19.40 
Sala ul. Chwiałkowskiego 38
pokój 3
Kontakt:
tel. + 48 69 77 888 20
Opis:
Robert Budny – Dyrektor i założyciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sztuk Walki (WSSW). Przedstawiciel i posiadacz najwyższych kompetencji Krav Maga International Federation (KIF) w Polsce. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, specjalizacji Fitness oraz Trener przygotowania fizycznego. Trener z bogatym doświadczeniem zarówno zawodniczym jaki trenerskim.
Czarny pas:
- Krav Maga ( II nd degree bleck belt)
- Oyama Karate 2 dan
- Kapap
- Close Combat Operational System (COS)
- Self-Defense Professionnelle (Self-Pro).
Najważniejsze sukcesy sportowe:
- Wicemistrz Świata Krav Maga – Paryż 19.12.2015 r. kategoria „Open” oraz 3 miejsce w kat. „Mężczyźni-Senior”
- złoty medal na Mistrzostwach Francji Krav Maga w Paryżu w dn.12.04.2015r.,
- brązowy medal Pucharu Europy OYAMA International Karate Federatio - 16.05.2009
- wielokrotny zdobywca podium Mistrzostw i Pucharów Polski
- czterokrotnie ukończył dwudziestoczterogodzinne maraton sztuk, systemów i sportów walki WARRIOR 24h
Inne odznaczenie i wyróżnienia sportowe:
- Wyróżnienie specjalne Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, statuetką w dowód uznania za międzynarodowe sukcesy sportowe w 2015 roku, Poznańska Gala Sportu 2016 w dn. 13.01.2016 r.
- Złotym Medalem im. Bronisława Szwarca – najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Akademie Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Odznaczenie wręczył Jego Magnificencja Rektor AWF prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński w dn. 27.06.2015 r.
Osiągnięcia naukowe:
- specjalne wyróżnienie na XXI Konferencji Międzynarodowej: „Physical Activity of People at Diffrent Age”- International Association of Sport Kinetics (IASK), w dn. 2.12.2016r. Szczecin-Małkocin
Wykładany przedmiot:
Sporty walki – Kierunek Sport stacjonarne/ niestacjonarne
Sprawność wszechstronna - Kierunek Sport stacjonarne/ niestacjonarne
Samoobrona – Kierunek Wychowanie Fizyczne stacjonarne/ niestacjonarne
Trening ekstremalny – Kierunek Wychowanie Fizyczne stacjonarne/ niestacjonarne
Techniki uzupełniające warsztat zawodowy – kierunek Taniec stacjonarne/ niestacjonarne
Survival
Zainteresowania: Sporty, sztuki i systemy walki; strzelectwo; bezpieczeństwo publiczne i działania antyterrorystyczne; taktyki interwencji i realizacji; podróżowanie; taniec; wspinaczka; nurkowanie; tenis; narciarstwo.
Publikacje:
-„ Analiza poziomu aktywności fizycznej członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sztuk Walki na podstawie Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej”, 2016r.
- „Analiza rozwoju struktury Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sztuk Walki (WSSW) w Poznaniu.  Badanie zadowolenia z uczestnictwa w treningach. Diagnoza sukcesów sportowych i organizacyjnych wraz z prognozowaniem ich w przyszłość.”, 2015 r.
- Struktura organizacyjna oraz działalność sportowa  Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sztuk Walki w Poznaniu, 2013 r.
Więcej o Robercie Budnym na:
www.wssw.poznan.pl
www.krav-maga.poznan.pl
www.karate-oyama.poznan.pl

 

mgr Krzysztof Skibicki

Dyżury: poniedziałek 9:30 – 10:30 sala Rocha,
Poniedziałek 11:30 – 12:30 pok. 220
Piątek  12:30 – 14:00 pok. 220
Kontakt:
Zainteresowania sportowe: LA, siatkówka, jogging, wrotkarstwo, koszykówka, piłka ręczna, fitness siłowy, kajakarstwo.
Uprawiane dyscypliny : slackline, wrotkarstwo, wspinaczka, nurkowanie, bieganie, fitness siłowy
Zainteresowania dydaktyczne: przygotowanie programów szkoleniowych z LA, slackline, trickboard, wrotkarstwa
Prowadzone sekcje na Uczelni: sekcja slackline


 

dr Andrzej Wartecki

Autor oraz współautor 11 monografii oraz 61 publikacji naukowych z obszaru nauk: ekonomii, zarządzania, nauk o kulturze fizycznej oraz nauk medycznych.
Zainteresowania naukowe oraz badawcze z zakresu: logistyka, zarządzanie logistyczne, optymalizacja kosztów logistycznych, rachunkowości zarządczej, finanse międzynarodowe, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie w sporcie i biznesie sportowym, zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie systemów gospodarczych, zintegrowane systemy informatyczne i specjalistyczne programy użytkowe np.: Finanse i Księgowość, SAP, inne, bezpieczeństwo ekonomiczne i obronne.
Wieloletnie doświadczenia praktyczne i zawodowe na stanowiskach w MON, działalności gospodarczej spółek kapitałowych, itp.
Zainteresowania sportowe: biegi, pływanie, boks, sporty walki.
podins.rez.mgr inż. Jacek Kistowski

Kontakt
Tel. 607-636-554
Mail: 
Wykładany przedmiot:
Organizacja Administracji Wewnętrznej- Grupy Dyspozycyjne
Systemy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego- Grupy Dyspozycyjne
Opracowania
Współautor publikacji wewnątrz resortowej harmonijnego powiązania  kodeksu wykroczeń z innymi aktami prawnymi jak i z orzecznictwem, jako pomoc dla funkcjonariuszy Prewencji i nie tylko.
Autor szeregu nowatorskich rozwiązań,  dotyczących praktycznej  socjotechniki w środowisku przestępczym, współpracy z duchowieństwem w zwalczaniu kradzieży mieszkaniowych czy nowatorskich metod  zdobywania informacji.
Ekspert doskonalenia zawodowego Policjantów, w zakresie:
- prawa wykroczeń, karnego, resortowego w praktyce działań Policjanta (20 lat praktyki)
- taktyki działań policyjnych (9 lat praktyki)
- pełnej ochrony prawnej Funkcjonariusza z elementami obrony (ponad 25 lat praktyki)
Co najmniej Specjalista w zakresie:
- znajomości środowiska przestępczego w zakresie: mentalności, metod działania, zasad postępowania, stosowanych sposobów porozumiewania się, znaczenia tatuaży itp. (ponad 10 lat praktyki)
- zasad i metod pracy operacyjnej (ponad 10 lat praktyki)
- taktyki i techniki interwencji ( co najmniej 10 lat praktyki)
- ochrony VIP-ów  w strefie przyległej do „0” lub w samej strefie „0” jako osoby odpowiedzialnej za dany odcinek ochrony jak i za działania przygotowujące wizytę danego VIP-a ( wizyta Papieża, 5-ciu prezydentów, 2 premierów, 1 ambasadora, 3 marszałków oraz kilka innych ważnych osób)
- ochrony mienia i technicznych oraz fizycznych środków zabezpieczeń (ponad 10 lat praktyki i 8 lat dydaktyki)
- Ochrona osób , konwoju , imprez masowych (8 lat dydaktyki)
- prawne bezpieczeństwo funkcjonariusza podczas czynności służbowych (ponad 20 lat praktyki)
- szkolenia pracowników kolei z zakresu  kierowania ruchem drogowym na przejazdach kolejowych (4 lata praktyki)
- szkolenie pracowników poczty (3 lata praktyki)
- szkolenie Kobiet w Akcji „Bezpieczna Kobieta” (2 lata praktyki)
- znajomości zasad działania Policji w większości państw UE (ponad 15 lat praktyki do chwili obecnej)
Przeszkolenia – bez praktyki z:
- antyterroryzmu -SPAP
- materiałów wybuchowych (na podbudowie szkoły chemicznej)- SPAP + wykształcenie chemiczne
- zabezpieczanie śladów na miejscu pożarów (podpaleń) –  PSP
Zainteresowania
- Sport , film, turystyka, książki,
- Kryminalistyka, fotografia
Uprawiane rekreacyjnie sporty
- nordic walking
- jazda na rowerze
- długie i szybkie spacery
- pływanie
- strzelanie
Odznaczenia państwowe
- Brązowy Krzyż Zasługi za osiągnięcia zawodowe


  

Zakład Sportów i Edukacji Obronnej prowadzi m.in. zajęcia ze studentami Wychowanie fizyczne specjalności grupy dyspozycyjne

grupy dyspoz

Czym są grupy dyspozycyjne?


Są to zorganizowane struktury przygotowane do szybkiego reagowania, które są tworzone w systemach militarnych, paramilitarnych lub cywilnych w celu wykonywania szczególnych funkcji związanych z zapobieganiem lub przezwyciężaniem rozmaitych niebezpieczeństw na rzecz skupisk ludzkich, zagrażających społeczeństwu i danemu krajowi. Grupy Dyspozycyjne realizują działania w sferze bezpieczeństwa powszechnego.  („Grupy Dyspozycyjne. Analiza socjologiczna", Prof. dr hab. Jan Maciejewski)
 

Przykłady grup dyspozycyjnych:

 • CBŚ
 • Policja,
 • Służba Celna,
 • Straż Pożarna,
 • Służba Zawodowa - Wojsko,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Straż Miejska/Gminna,
 • Inspekcja Skarbowa,
 • Straż Graniczna,
 • Ochrona VIP-ów, itp.


Cele specjalności:

-Przygotowanie absolwentów pod względem sprawnościowym jak i merytorycznym do przystąpienia przez nich do egzaminu ze sprawności fizycznej  i testów wiedzy powszechnej oraz rozmów kwalifikacyjnych w trakcie rekrutacji do służb takich jak grupy dyspozycyjne.
-Przygotowanie absolwentów do prowadzenia oprócz zajęć z WF-u, zajęć w terenie w tym tzw. zielonych i białych szkół oraz podstawowych obozów przetrwania na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży.
-Przygotowanie absolwentów do objęcia stanowiska instruktora wychowania fizycznego i sportu w służbach mundurowych.


Grupa docelowa:

Uczniowie klas licealnych o profilu wojskowo-obronnościowym / bezpieczeństwo narodowe,

 • Osoby interesujące się tematyką obronności, bezpieczeństwa narodowego, czy systemami walki,
 • Osoby, które w pracy w Policji czy Wojsku widzą możliwość stałego, bezpiecznego zatrudnienia i awansu zawodowego, a także potrzebujące kompleksowego przygotowania do zdania testów dla kandydatów do danej służby,
 • Funkcjonariusze różnych służb (Policja, Straż Pożarna, Wojsko), szukający możliwości doszkolenia się, zdobycia nowych umiejętności i wyższego wykształcenia.

Prezentacja o specjalności do pobrania
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody