Praktyki - Taniec

Warunki zaliczenia praktyk z tańca współczesnego dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kierunku TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ 
 
 
1. Studenci I roku Tańca w Kulturze Fizycznej mają do zrealizowania 72 godziny (1 godzina - 45 minut).

2. Zaliczenie praktyk jest niezbędne do zaliczenia danego roku studiów.

3. Dokumentem potwierdzającym realizację praktyk jest zeszyt praktyk wraz z wnioskami studenta (sprawozdania), dokumentacja z podpisami prowadzących zajęcia oraz zbiorcze (jednostronicowa synteza) wnioski z całego roku. Całą dokumentację należy złożyć opiekunowi praktyk w terminie wyznaczonym przez niego. 

4. Terminy składania zeszytów praktyk zostanie podany w późniejszym terminie.

 
Katarzyna Ambroszczyk
specjalista naukowo-techniczny

ul. Droga Dębińska 7, pok. 4
Poznań
61-555

e-mail:
tel.       (61) 835 51 96

Katarzyna Ambroszczyk
specjalista naukowo-techniczny

poniedziałek-piątek godz. 8.30-13.30

e-mail:
tel.       (61) 835 51 96
Pani prof. dr hab. Ewa Wycichowska odpowiada za:
 - praktykę w technikach tańca współczesnego.

Pani mgr Justyna Torłop-Bajew odpowiada za:
 - praktykę taneczno-ruchową o charakterze terapeutyczno-rozwojowym.

Pani dr Elżbieta Grodzka-Kubiak odpowiada za:
  - praktykę psychologiczno-pedagogiczną,
  - praktykę dydaktyczną w szkole podstawowej.
Instrukcja praktyk

Zapoznanie się z Regulaminem praktyk, podpisanie i załączenie do każdego zeszytu praktyk.

Praktyka w technikach tańca współczesnego
1. Zapoznanie się z Regulaminem praktyk, podpisanie i załączenie do zeszytu praktyk.
 
2. Wydrukowanie i wypełnienie strony tytułowej zeszytu praktyk.
 
 
W sprawozdaniu student/ka zamieszcza pisemnie wnioski z każdej techniki tanecznej prowadzonej przez jednego prowadzącego, wpisując datę, imię i nazwisko prowadzącego, technikę, rodzaj zajęć oraz liczbę godzin. Następnie osoba prowadząca zajęcia potwierdza uczestnictwo w zajęciach danego studenta/ki (podpis i pieczątka placówki).

4. Po zrealizowaniu 72 godzin praktyk student/ka wypełnia dokumenty syntezę sprawozdań praktykanta/ki z przebiegu praktyk w technikach tańca współczesnego.

5. Wszystkie dokumenty należy złożyć w jednym skoroszycie do Zakładu Tańca, DD7 Willa, pok. 4. Terminy składania zeszytów praktyk znajdują się w zakładce warunki zaliczenia praktyk.


Praktyki taneczno-ruchowe o charakterze terapeutyczno-rozwojowym

I. Skierowanie

1. Zapoznanie się z Regulaminem praktyk, podpisanie i załączenie do zeszytu praktyk.

2. Wypełnienie strony tytułowej zeszytu praktyk. 

3. Wypełnienie Sprawozdania z przebiegu praktyk taneczno-ruchowych o charakterze
    terapeutyczno-rozwojowym oraz oceny studenta przez prowadzącego praktyki.

W sprawozdaniu student/ka zamieszcza pisemnie przebieg zajęć i wnioski po każdych zajęciach.

4. Po zakończeniu praktyk w danej placówce/ ośrodku lub z konkretną grupą
    a) student/ka wypełnia dokument SYNTEZY sprawozdań praktykanta/ki z przebiegu praktyk
    b) osoba odpowiedzialna z placówki/ ośrodka potwierdza udział danego studenta w  
        praktykach,  wystawiając ocenę na arkuszu OCENY(podpis i pieczątka placówki).

4. Po zrealizowaniu 72 godzin praktyk student/ka składa dokumenty w jednym skoroszycie do 
    Zakładu Tańca, DD7 Willa, pok. 4 w terminach ustalonych przez opiekuna praktyk. Terminy
    składania zeszytów praktyk znajdują się w zakładce warunki zaliczenia praktyk.

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

I. Skierowanie

1. Zapoznanie się z Regulaminem praktyk, podpisanie i załączenie do zeszytu praktyk.

2. Wypełnienie strony tytułowej zeszytu praktyk.  

3. Wypełnienie protokołów z obserwowanych zajęć, wywiadu z prowadzącym zajęcia, sprawozdania z praktyki, oceny studenta przez prowadzącego zajęcia.

4. Po zrealizowaniu 30 godzin praktyk student/ka składa dokumenty w jednym skoroszycie do Zakładu Tańca, DD7 Willa, pok. 4 w terminach ustalonych przez opiekuna praktyk. Terminy składania zeszytów praktyk znajdują się w zakładce warunki zaliczenia praktyk.


Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej

I. Skierowanie

1. Zapoznanie się z Regulaminem praktyk, podpisanie i załączenie do zeszytu praktyk.

2. Wypełnienie strony tytułowej zeszytu praktyk. 

3. Wypełnienie protokołów, sprawozdania z praktyki, oceny studenta przez prowadzącego zajęcia.

4. Po zrealizowaniu 60 godzin praktyk student/ka składa dokumenty w jednym skoroszycie do Zakładu Tańca, Willa, pok. 2 w terminach ustalonych przez opiekuna praktyk. Terminy składania zeszytów praktyk znajdują się w zakładce warunki zaliczenia praktyk.

 
Praktyka dydaktyczno - asystencka - szkoła podstawowa
 
 
1. Zapoznanie się z Regulaminem praktyk, podpisanie i załączenie do zeszytu praktyk.
 
2. Wypełnienie strony tytułowej zeszytu praktyk.
 
3. Wypełnienie protokoł z obserwowanych i przeprowadzonych zajęć, sprawozdania z praktyki, oceny studenta przez prowadzącego praktyki.
 
4. Po zrealizowaniu 60 godzin praktyk student/ka składa dokumenty w jednym skoroszycie w miejscu i terminie    ustalonym z opiekunem praktyk.
 
 
Praktyka terapeutyczna
 
 
1. Zapoznanie się z Regulaminem praktyk, podpisanie i załączenie do zeszytu praktyk.
 
2. Wypełnienie strony tytułowej.
 
3. Wypełnienie sprawozdania z przebiegu praktyki terapeutycznej oraz oceny studenta przez prowadzącego.
 
4. Po zrealizowaniu 72 godzin praktyk student/ka składa dokumenty w jednym skoroszycie w miejscu i terminie ustalonym z opiekunem praktyk.
...
...
Studia I stopnia kierunek Taniec w Kulturze Fizycznej 
III rok Taniec

I termin - do 5 listopada 2018,
II termin - do 15 listopada 2018,
III termin - do 26 listopada 2018.

Dzienniczki praktyk można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 13:30, pok.4 Willa, przy DD7.


Terminy praktyk realizowanych w roku akademickim 2018/2019 zostaną podane w późniejszym terminie.

Uwaga studenci III roku Tańca

Do 30 listopada został przedłużony na Państwa prośbę termin realizacji praktyk z IV semestru - w tym dniu zamykane są protokoły, zatem niedotrzymanie któregoś z poniższych terminów skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej:

I termin - 5 listopada 2018,
II termin - 15 listopada 2018,
III termin - 26 listopada 2018.

Dzienniczki praktyk można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 13:30, pok.4 Willa, przy DD7.Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody