CDKiS - oferty

Szkolenie: Fizjoterapia po artroskopii

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku

FIZJOTERAPIA PACJENTA PO ARTROSKOPII

UCZESTNICY: STUDENCI, ABSOLWENCI FIZJOTERAPII

MIN 10 MAX 20 OSÓB

Program

Sobota 9.00-17.00 (9h)

PATOFIZJOLOGIA STAWU KOLANOWEGO

Patofizjologia stawu kolanowego – zmiany wrodzone i nabyte

ARTROSKOPIA STAWU KOLANOWEGO

Wprowadzenie do artroskopii stawu kolanowego

     - wskazania do artroskopii

     - przeciwwskazania do artroskopii

                   - przygotowanie pacjenta

                   - przebieg zabiegu – technika, film

Filmy z zabiegów – omówienie przypadków

 

LUNCH

NAJCZĘSTSZE ROZPOZNANIA ARTROSKOPOWE

KONTROLA POZABIEGOWA

Najczęstsze rozpoznania artroskopowe – interpretacja

Kontrola pozabiegowa w gabinecie ortopedycznym

Kontrola pozabiegowa w gabinecie fizjoterapeutycznym

PRZERWA KAWOWA

FIZJOTERAPIA PACJENTA PO ARTROSKOPII

 

Przegląd podstawowych technik fizjoterapeutycznych w procesie usprawniania po artroskopii

PANEL ĆWICZENIOWY – ĆWICZENIA W PARACH

 

Kadra

DR N.MED. SZYMON KUJAWIAK – SPECJALISTA ORTOPEDII

MGR DAWID KUNC – FIZJOTERAPEUTA, OSTEOPATA

Cennik 450 zł./os.
Kontakt Kierownik merytoryczny kursu: DR PATRYCJA RĄGLEWSKA

 

 

Szkolenie: Plastrowanie

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku

Plastrowanie

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu
z zakresu posługiwania się plastrami elastycznymi,
w aplikacjach inspirowanych większością metod tapingu dostępnych na rynku.

Wychodząc naprzeciw najczęstszym problemom,
z którymi mamy do czynienia w pracy proponujemy „kompendium” metod plastrowania w jednym szkoleniu. W zależności od konieczności da to Państwu możliwość wykorzystania tej aplikacji, która w danym momencie jest najkorzystniejsza dla Waszego pacjenta/sportowca.

Program

Szkolenie ma charakter praktyczny, zostaną tu przedstawione i przećwiczone aplikacje najczęściej stosowane w praktyce profilaktycznej i zachowawczej.

Szkolenie składa się z 2 dni.

Plastrowanie to zastosowanie specjalnych taśm w procesie treningu oraz rehabilitacji.

Plastry stosuje się w celu zmniejszenia obrzęków i krwiaków, mobilizacji blizn, wspomagania przeciążonych lub uszkodzonych tkanek miękkich, rozciągania przykurczonych tkanek miękkich oraz normalizacji ich napięcia.

Stosowanie plastrów, powinno być poprzedzone technikami rozciągającymi, zmniejszającymi ryzyko kontuzji, a sama aplikacja plastrowa powinna być "kontynuacją" odpowiedniego treningu.

Uczestnicy: Warsztaty przeznaczone są dla trenerów personalnych, trenerów przygotowania motorycznego, studentów (kierunek wychowanie fizyczne, fizjoterapia), a także lekarzy, fizjoterapeutów i masażystów.

Termin kursu: w momencie uzbierania min. grupy,

W cenie otrzymują Państwo:

- prezentację ze wszystkimi aplikacjami wykonanymi na kursie

- plastry o wartości 100 zł (do pracy na szkoleniu i po nim)

Kurs kończy się certyfikatem.

Kadra  
Cennik

Cena:800-900 zł. w zależności od  liczby zgłoszeń

Kontakt Kierownik Kursu: dr Łukasz Michałowski

 

Szkolenie: Pilot Wycieczek

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Szkolenie: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: Żywienie i wspomaganie dietetyczne w Sporcie

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe:ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ MEDYCZNĄ

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku

Liczba pacjentów–turystów medycznych podejmujących leczenie poza stałym miejscem zamieszkania, poszukujących zdrowia, dobrego samopoczucia, przy tym konsumujących usługi medyczne (stomatologiczne i inne) się zwiększa. Jest to wyzwanie dla przedstawicieli biur podróży, hoteli, klinik, uzdrowisk aby móc zaoferować zindywidualizowane pakiety powiązanych usług turystycznych i medycznych. Z drugiej strony to nowe możliwości dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów turystycznych w budowaniu wizerunku regionu opartego na innowacyjnym podejściu do produktu turystycznego. Zjawisko turystyki medycznej to perspektywa dla rozszerzenia dotychczasowych działalności gospodarczych.

Odpowiadając na to zapotrzebowanie stworzono atrakcyjną ofertę dydaktyczną, stanowiącą synergię działalności z zakresu medycyny oraz turystyki. Rozwój tej branży pociąga za sobą potrzebę doskonalenia kadr i rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników – rozumiejących potrzeby pacjentów i potrafiących kreatywnie na nie reagować.

Studia wyposażą absolwenta w nowoczesną, wyprofilowaną wiedzę, umiejętności menedżerskie oraz odpowiednie kompetencje osobiste i interpersonalne odpowiadające potrzebom i realiom funkcjonowania przedsiębiorstwa na krajowym / regionalnym rynku usług turystyki medycznej, (w tym niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zwiększające konkurencyjność na europejskim rynku).

Oferta skierowana jest do:

-        absolwentów (minimum ze stopniem zawodowym licencjata)wyższych uczelni,

-        prowadzących własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki, medycyny, rehabilitacji, odnowy biologicznej, SPA, wellness, zdrowia i urody,

-        kadry menedżerskiej i pracowników biur podróży, obiektów hotelarskich,

-        dostawców usług opieki zdrowotnej,

-        pośredników i koordynatorów opieki nad pacjentem–turystą medycznym,

-        przedstawicieli administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego,

-        nauczycieli szkół średnich i uczelni wyższych,

-        liderów organizacji, stowarzyszeń, klastrów turystycznych i/lub medycznych.

Ukończenie kierunku studiów pozwoli na legitymowanie się świadectwem poświadczającym kwalifikacje i kompetencje osoby, której specjalistyczna wiedza, umiejętności wykraczają poza obszary turystyki i pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni społeczno-ekonomicznej podmiotów oferujących usługi medyczne i prozdrowotne. W efekcie daje to możliwość (1) planowania i realizacji medycznych podróży, (2) zagospodarowania czasu wolnego pacjenta i osobie mu towarzyszącej z uwzględnieniem wielu czynników, m.in. kraj pochodzenia, długość podróży, wiek, religia, kultura, stan chorobowy, inwazyjności zabiegu, (3) stymulowania zmian w organizacji i obsłudze pacjentów z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań biznesowych, (4) kreowania niszowych produktów turystyki zdrowotnej i uczestnictwa w rozmowach i dyskusjach z przedstawicielami wszystkich typów organizacji będących aktorami na rynku turystyki medycznej

- certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej

- korzyści z 9 miesięcy nauki, 166 godzin zajęć i 10 weekendowych zjazdów

Program

L.p.

Blok

Przedmiot

Liczba godzin

Egzamin / Zaliczenie

ogółem

wykład

ćwiczenia

1

I

Współczesne tendencje
w turystyce zdrowotnej

Rynek turystyki zdrowotnej

10

8

2

E

2

Turystyka w uzdrowiskach

6

4

2

Z

3

Turystyka wellness

6

4

2

Z

4

Turystyka medyczna

8

6

2

Z

5

II

Organizacja i działalność podmiotów gospodarczych na rynku turystyki, zdrowia
i urody

Strategie i narzędzia marketingowe

14

6

8

E

6

Innowacyjny produkt turystyki zdrowotnej

10

2

8

Z

7

Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie

6

4

2

Z

8

Elementy prawa
i ubezpieczenia
w turystyce zdrowotnej

8

6

2

E

9

Elementy zarządzania
i negocjacji

12

6

6

Z

10

III

Organizacja i obsługa turystów medycznych

Obsługa ruchu turystycznego

12

6

6

E

11

Animacja czasu wolnego

6

4

2

Z

12

Komunikacja interpersonalna

6

-

6

Z

13

Kulturowe uwarunkowania prowadzenia biznesu

6

2

4

E

14

Etykieta menedżera

6

-

6

Z

15

Medical Tourism in Practice

8

-

8

Z

16

Zajęcia z praktykami

6

-

6

Z

17

IV

Opieka medyczna
w gospodarce turystycznej

Organizacja opieki zdrowotnej

10

10

-

E

18

Certyfikacja
i akredytacja placówek opieki zdrowotnej

6

4

2

Z

19

Środowisko a jakość życia

6

4

2

Z

20

Medycyna podróży

8

6

2

Z

21

PRACE PODYPLOMOWE

Konsultacje, promotorstwo

6

-

6

E

 

Liczba godzin

166

82

84

14 Z / 7 E

 
Kadra Kierownik:dr A.Lubowiecki-Vikuk,

Wśród kadry m.in. dr Jolanta Rab-Przybyłowicz (Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej), Aneta Jaroszczyk (radca prawny), Nina Manduk-Czyżyk (MediConsult, Szczecin), Arkadiusz Buziewicz (Dental Clinic, Katowice).

Cennik  2 000-2 500 zł/semestr w zależności od liczebności grupy (przy grupach mniejszych od 15 os. cena odp. 2 500 zł/semestr)
Kontakt http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.

 

Studia podyplomowe: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Cel Studiów

Kształcenie nauczycieli szkoły podstawowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w związku z wymaganiami MEN – podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych Rozporządzenie MEN z dnia 14 02 2017 r. poz. 356.
 
Opis Kierunku
 
Program studiów podyplomowych obejmuje moduły treści kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz praktyk zawodowych.
Łącznie 232 godziny w tym:
 -wykłady: 92 godzin,
- ćwiczenia: 152 godziny,
- praktyki 60 godzin,

- 44 punkty ECTS.
 
Profil słuchacza
 
Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób posiadających wymagane kompetencje pedagogiczne. Uzyskanie kwalifikacji podyplomowych umożliwi realizację programu Szkoły Podstawowej – II etap edukacyjny: klasy IV - VIII. Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 02 2017 r. poz. 356

 
Termin rozpoczęcia
październik -listopad br.
 
Czas trwania
Dwa semestry
 
Zasady przyjęcia

Absolwenci szkół wyższych skierowani przez Szkoły lub rekrutowani dla realizacji programu Szkoły Podstawowej – II etap edukacyjny: klasy IV - VIII

Wymagania dla Kandydatów

Ukończone wyższe studia oraz uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: kierunek edukacja dla bezpieczeństwa

 
Program
Moduły
Przedmioty
Punkty
ECTS
Liczba godzin  
    wykłady ćwiczenia razem
1. Moduł - Bezpieczeństwo państwa 10 35 15 50
Bezpieczeństwo narodowe, elementy 1 5   5
Polityka społeczna w zakresie bezpieczeństwa 2 5 5 10
Zarządzanie bezpieczeństwem 2 5 5 10
Obronność państwa w czasie pokoju 1 5   5
Bezpieczeństwo ekonomiczne 1 5   5
Strzelectwo sportowe i bojowe 1 5   5
Organizacja i zarządzanie 2 5 5 10
2. Moduł - Zagrożenia sytuacje nadzwyczajne 7 15 20 35
Zasady obrony cywilnej 1 5   5
Wykrywanie skażeń i zakażeń, ochrona 2 5 5 10
System powiadamiania i ostrzegania 1   5 5
Sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysowe 2 5 5 10
Logistyka w sytuacjach kryzysowych 1   5 5
3. Moduł - Pierwsza pomoc, resuscytacja 13 20 45 65
System ratownictwa w Polsce 1 5   5
Układ oddechowy i układ krążenia człowieka 2 5 5 10
Podstawy pierwszej pomocy 4 5 15 20
Rozpoznanie i ratownictwo w sytuacjach zagrożeń życia oraz zdrowia 6 5 25 30
4. Moduł - Edukacja zdrowotna 6 15 15 30
Zdrowie wymiar indywidualny oraz zbiorowy 1 5   5
Komunikacja personalna dla zdrowia i bezpieczeństwa 1   5 5
Działania, zachowania prozdrowotne 2 5 5 10
Warunki, czynniki  społeczne oraz środowiskowe zdrowia 2 5 5 10
5. Moduł praktyk zawodowych 4   60 60
Praktyki zawodowe (Szkoła) 4   60 60
Seminarium podyplomowe 1   5 5
Egzamin podyplomowy 5   2 2
Razem 46 85 162 247
Kadra Kierownik: dr Andrzej Wartecki
Cennik Koszt 3200 zł
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.

 

 

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: Trenerskie Szermierka

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Trener Sportu AWF jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej we wszystkich obszarach sportu wyczynowego nie wymagającej licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego.

Wymagania dla Kandydatów:

Wymogi które należy spełnić, żeby ukończyć SP Trenera Sportu AWF to: co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy lub 5-letni staż zawodniczy, złożenie wraz z dokumentacją pisemnego oświadczenia o niekaralności

Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy,  
Program obejmuje 250 godzin programowych, zawiera 80 godzinzajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym.


Studia kończą się uzyskaniem Świadectwa Studiów Podyplomowych Trenera AWF, Dyplom Trenera


Wymagane dokumenty do pobrania:

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

Korzyści

Program zgodny z wymogami Polskich Związków Sportowych,
- program opierający się w dużym stopniu  na zajęciach praktycznych  na wyposażonych obiektach związanych z daną dyscypliną  sportową,
-opanowanie zasad procesu szkoleniowego na różnych szczeblach poziomu sportowego z danej dyscypliny,
-utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pozwalające na dalsze doskonalenie w danej dziedzinie sportowej


Program
Lp. Przedmiot Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz. Z/E ECTS
1. Biomechanika sportu 6 6 - Z 3
 
2. Fizjologia sportu
 
11 3 8 Z 4
3. Odnowa biologiczna               w sporcie
 
3 3 - Z 1
4. Pedagogika sportu
 
5 5 - Z 2
5. Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych 3 3 - Z 1
 
6. Psychologia sportu 5 5 - Z 2
 
7. Teoria sportu oraz metodyka treningu sportowego 18 8 10 E 6
 
8. Techniczne środki nauczania i treningu 5 2 3 Z 2
 
9. Biochemia sportu 8 8 - Z 3
 
10. Zarządzanie klubem
i obiektem sportowym, elementy marketingu
5  5 - Z 1
 
11. Żywienie i wspomaganie sportowców 5 5 - Z 2
12. Zakres badań w sporcie oraz pierwsza pomoc 6 6 - Z 2
 
13. Teoria i metodyka kierunkowej dyscypliny sportu (szermierka) 120 23 97 E 25
 
14. Praktyka trenerska              w UKS lub klubie sportowym 50 - 50 Z 6
 
 
  RAZEM 250 82 168 -  
Kadra mgr Włodzmierz Węcławek
Cennik 1600 zł/semestr
Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup min. 20 osób proponujemy zniżki
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody