Zgodnie z Artykułem 6 umowy finansowej każdy Uczestnik wymiany stypendialnej oświadcza, że został poinformowany o zasadach związanych z ubezpieczeniem. Obowiązkowe ubezpieczenie to KL, OC, NNW.
Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego jest odpowiedzialny Uczestnik wymiany stypendialnej.

1. Ubezpieczenie zdrowotne
Uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie kosztów leczenia oraz zna zakres tego ubezpieczenia np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku wyjazdu do kraju UE i/lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE. Zaleca się wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju. Kopię karty lub/i polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w czasie odbywania studiów).
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika podczas pobytu na studiach (w czasie i poza godzinami). Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego OC jest odpowiedzialny Uczestnik. Kopie polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.
Studenci wyjeżdżający na praktykę mają obowiązek wykupić ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej praktyki (jako pierwszej pracy). Karta Euro 26 dotyczy OC tylko  w życiu prywatnym.
     
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  
Ubezpieczenie obejmuje koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu studiów Uczestnika.  Uczestnik jest zobowiązany do wykupienia  obowiązkowego ubezpieczenia w razie wypadku w miejscu studiów zgodnie z podpisanym Learning Agreement. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków musi obejmować koszty szkód jakich może doznać Uczestnik wskutek wypadku w instytucji przyjmującej. Kopię polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.


Zgodnie z powyższymi zapisami należy wykupić następujące ubezpieczenia w zależności od rodzaju wyjazdu stypendialnego:

Wyjazd na studia
Karta Euro26 World (obejmuje NNW i OC w życiu prywatnym) lub z oferty AWF odpowiedni pakiet (NNW i OC ubezpieczenie grupowe).
Uwaga: studenci kierunku Fizjoterapia realizujący praktyki kliniczne obowiązkowo muszą wykupić OC, tak jak przy wyjeździe na praktykę.
Wyjazd na praktykę
Karta Euro 26 World (obejmuje NNW i OC w życiu prywatnym) oraz z oferty AWF odpowiedni pakiet.

Ubezpieczenia dla studentów wyjeżdżających poza granice Polski.


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody