prorektor wieczorek wwwAbsolwent gorzowskiej filii AWF w Poznaniu, studia magisterskie ukończył w zakresie wychowania fizycznego w 1985 r.

Pracę zawodową rozpoczął na macierzystej Uczelni jako asystent w Zakładzie Anatomii, obecnie kieruje Zakładem Nauk Morfologicznych, Biologii i Nauk o Zdrowiu. W swojej pracy naukowej zaangażował się w nowatorskie na gorzowskim wydziale badania Centralnego Układu Nerwowego pod kierownictwem prof. Romana Zimnego. Badania dotyczyły połączeń neuronalnych pomiędzy ośrodkami pnia mózgu a móżdżkiem i ich wpływem na koordynację ruchów. W roku 1996 z powyższej tematyki obronił doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji, głównie angielskojęzycznych, na podstawie których w roku 2013 obronił habilitację na Wydziale Fizykoterapii AWF we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

Żonaty, ma córkę, interesuje się sportem, muzyką, w wolnych chwilach maluje i rzeźbi.