cdks onlinecdks online


Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia zaprasza na następujące szkolenia/warsztaty
w roku akademickim 2017/2018:


Kurs Latino Fit z Żorą Korolyow TRWAJĄ ZAPISY CZYTAJ WIĘCEJ
Ratownik Wodny dla Studentów AWF NOWOŚĆ TRWAJĄ ZAPISY CZYTAJ WIĘCEJ
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc NOWOŚĆ TRWAJĄ ZAPISY CZYTAJ WIĘCEJ
Trener Personalny NOWOŚĆ TRWAJĄ ZAPISY CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs PLASTROWANIA NOWOŚĆ Planowany termin: listopad/grudzień 2017 CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs PALPACJA NOWOŚĆ TRWAJĄ ZAPISY CZYTAJ WIĘCEJ
NAUKA PŁYWANIA TRWAJĄ ZAPISY CZYTAJ WIĘCEJ
SAF AQUA® Basic Planowany termin: 04-05.11.2017r. CZYTAJ WIĘCEJ
SAF AQUA® Senior Planowany termin: 07-08.10.2017r. CZYTAJ WIĘCEJ
SAF AQUA® Personal Trainer I Planowany termin: 21-22.10.2017r. W PRZYGOTOWANIU
SAF AQUA® Board Planowany termin: 13.01.2018r.

SAF AQUA® Drums Vibes Planowany termin: 25-26.11.2017r.

AcquaPole® Tone Planowany termin: 09.12.2017r.

AcquaPole® Boxing Bag Planowany termin: 10.12.2017r.

SAF AQUA® Kids Planowany termin: 14.01.2018r.

SAF AQUA® Baby Basic Planowany termin: 26-28.01.2018r.

SAF AQUA® &CITYZEN International Convention Planowany termin: 03.03.2018r.

SAF AQUA® Body Control Planowany termin: 21-22.04.2018r.
W PRZYGOTOWANIU
 
Terapia funkcjonalna pacjentów z deficytem ruchowym (podstawy)
warsztat dokszt. dla st. fizjoterapii NOWOŚĆ
CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs dokształcający z dziedziny tańca NOWOŚĆ CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs dokształcający Taniec z elementami terapii NOWOŚĆ CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs na wychowawcę wypoczynku patrz szczegóły PATRZ AWF GORZÓW PODYPLOMOWE
CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs na kierownika  wypoczynku patrz szczegóły PATRZ AWF GORZÓW
PODYPLOMOWE
Kurs na pilota wycieczek NOWOŚĆ CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs na rezydenta wycieczek NOWOŚĆ W PRZYGOTOWANIU
Kurs na rezydenta turystycznego biura podróży NOWOŚĆ W PRZYGOTOWANIU
Kurs na pracownika biura podroży NOWOŚĆ W PRZYGOTOWANIU
Kurs Instruktora mini Tenisa (dla Nauczycieli WF) NOWOŚĆ -
Instruktor Futsal NOWOŚĆ -
Instruktor Hydrocycling (rowery) -
Kurs pływania synchronicznego -
Płetwonurkowanie -
Joga dla dzieci -
Kurs Żeglarza Jachtowego i Sternika -
Coaching sportowy CZYTAJ WIĘCEJ
Organizacja imprez sportowych CZYTAJ WIĘCEJ
Marketingowe zarządzanie sportem CZYTAJ WIĘCEJ
Marketingowe zarządzanie małymi i średnimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi -
Trening dla Maratończyków  W PRZYGOTOWANIU

Podsumowanie zbiorcze Warsztatów organizowanych przez CDKiS - SPRAWDŹ

Wymagane dokumenty - Szkolenia/Warsztaty:

 1. Formularz zgłoszeniowy Kurs/Szkolenie - LINK
   
 2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
   
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
   
 4. Oświadczenie o niekaralności - LINK
   
 5. Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego - LINK

Miejsce składania dokumentów:


Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
 
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Budynek główny AWF, I piętro pokój 225, 226.
 
tel.: 61 835 50 94  |  61 835 50 92
e-mail: