UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.
banerek_cdks_studia_kursy_2017

Studia podyplomowe: TRENER OSOBISTY (PERSONALNY)

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt


 
Opis kierunku
CEL STUDIÓW
 
Studia podyplomowe na kierunku Trener Osobisty (personalny) mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w sektorach fitness i rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanym stanie zdrowia i sprawności fizycznej. Słuchacze po ukończeniu studiów powinni być zdolni do: samodzielnego planowania i programowania treningu sportowego w jego wszelkich aspektach, ale również zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnousprawniającym; prowadzenia metodycznie i merytorycznie zajęć ruchowych; informowania klienta o zaleceniach dietetycznych i ew. suplementacji żywienia charakterystycznych dla rodzaju zaproponowanej aktywności ruchowej; dokonywania ewaluacji działań trenerskich; funkcjonowania na wolnym rynku usług sportowych i rekreacyjnych na zasadzie samozatrudnienia.
Przykładowe miejsca pracy absolwenta w/w studiów: własna działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się sportem i rekreacją; hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej; ośrodki wypoczynkowe; kluby fitness.
 
RAMY CZASOWE I TRYB STUDIOWANIA
 
Studia podyplomowe obejmują dwa semestry, łącznie ok. 297 godzin dydaktycznych i odbywają się w ramach czasowych charakterystycznych dla trybu niestacjonarnego tj. - ok. 18 dwudniowych lub   trzydniowych zjazdów weekendowych.
 
Studia kończą się, wraz z zaliczeniem poszczególnych przedmiotów na karcie zaliczeń oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu obejmującego całość wykładanych zagadnień.
 
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW
 
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
1.     podanie o przyjęcie na studia,
2.     kwestionariusz,
3.     zaświadczenie lekarskie
3.     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu,
4.     potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego.
Szczegóły w zakładce:
Wymagane dokumenty/studia podyplomowe
Podstawą przyjęcia kandydata na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów przekracza planowaną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
1.     Świadectwa/uprawnienia ukończenia studiów podyplomowych:
a.     Dyplom Trenera Osobistego (Personalnego) (zg. z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.   (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145) . Numer zawodu w klasyfikacji: 235920 Trener osobisty.
 b.     Świadectwo studiów podyplomowych
program
Lp. Przedmiot Liczba
Godzin
ogółem
Liczba godzin wykład Liczba
godzin
ćwicz.
Z/E Punkty ECTS
DIAGNOSTYKA  

1.
Diagnoza stanu zdrowia klienta
(health screening).
6 6   Z 1
2. Psychologiczne aspekty przeprowadzania wywiadu 6   6 Z 1
3. Analiza składu ciała w pracy trenera personalnego 6   6 Z 1
4. Podstawy oceny posturalnej oraz zakresów ruchu człowieka 6   6 Z 1
5. Testy sprawności fizycznej i ich zastosowanie w pracy trenera
personalnego
6   6 Z 1
TRENING  
6. Podstawy teorii treningu sportowego i prakseologia treningu indywidualnego 15 6 9 Z 1
7. Programowanie i ewaluacja procesu treningowego. 15 6 9 Z 1
8. Trening siłowy i sylwetkowy (kulturystyka,
trójbój siłowy, fitness sylwetkowy)
15   15 Z 2
9. Nowoczesne formy treningu (cross training,
sling training, tabata, trening
metaboliczny itp.)
30   30 Z 3
10. Trening wytrzymałościowy typu cardio z elementami biegów długodystansowych 15   15 Z 1
11. Trening gibkościowy i jego odmiany
(yoga, pilates, stretching).
9   9 Z 1
12. Trening z obciążeniem własnego ciała
(kalistenika, streetmovement)
9   9 Z 1
13. Trening propriocepcji oraz stabilności
i mobilności segmentarnej. (kettlebells, bodybalance itp.)
9   9 Z 1
14. Formy treningu indywidualnego w wodzie. 9   9 Z 1
15. Trening funkcjonalny i uzupełniający,
w sporcie i rekreacji
9   9 Z 1
16. Trening zdrowotny stosowany
w usprawnianiu kardiologicznym i wybranych chorobach cywilizacyjnych
15   15 Z 1
17. Trening zdrowotny w dysfunkcjach narządu ruchu. 15   15 Z 1
WSPOMAGANIE  
18. Żywienie osób aktywnych fizycznie
z elementami technologii żywienia
30   30 Z 3
19. Suplementacja diety 15   15 Z 1
20. Szkodliwe formy wspomagania wysiłku 6 6   Z 1
21. Odnowa biologiczna stosowana w treningu fizycznym 9   9 Z 1
22. Masaż klasyczny i sportowy 15   15 Z 1
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RELACJE  
23. Zasady prowadzenia i rozliczania własnej działalności gospodarczej 6 6   Z 1
24. Marketing usług trenera personalnego 6 6   Z 1
25. Wykorzystanie informatycznych form
organizacji i promocji działalności trenera personalnego
6   6 Z 1
26. Komunikacja interpersonalna 6   6 Z 1
27. Egzamin dyplomowy 3     E 2
  SUMA 297 36 261   33
Kadra Kierownik: mgr Krzysztof Skibicki
Cennik
2000-2500 zł/semestr
w zależności od ilości osób
Kontakt http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.