100lat_AWF_baner2

 

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku
Ukończenie studiów daje możliwość:
 
- nauczania w szkołach średnich o profilu turystyczno-hotelarskich, w przypadku posiadania uprawnień pedagogicznych,
- pracy w biurach turystycznych,
- pracy w obiektach hotelarskich,
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie.

Studia obejmują zajęcia z:

- teorii organizacji i zarządzania,
- polityki turystycznej,
- socjologii z elementami psychologii pracy,
- prowadzenia negocjacji i podejmowania decyzji,
- polityki kadrowej – zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim,
- ekonomiki turystyki i hotelarstwa,
- analizy ekonomicznej i finansów przedsiębiorstw,
- marketingu w turystyce i hotelarstwie,
- podatków i ubezpieczeń w sektorze usług turystycznych i hotelarskich,
- turystyczno –hotelarskiego zagospodarowania przestrzennego,
- prawa w turystyce i hotelarstwie,
- informatyki w turystyce i hotelarstwie,
- metod i technik obsługi turysty i gościa hotelowego,
- protokołu dyplomatycznego,
- geografii turystycznej.

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych.

Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy
Ilość godzin 350. (w tym praktyki)

Studia kończą się uzyskaniem 
Świadectwa Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
Absolwent z uprawnieniami pedagogicznymi otrzymuje kompetencje zawodowe do prowadzenia przedmiotów kierunkowych z dziedziny turystyki i hotelarstwa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Dz.U. 2012 poz. 131).


Wymagane dokumenty do pobrania:

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

Korzyści

Konkretne kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania w szkołach o profilu turystyczno-hotelarskich (w przypadku posiadania uprawnień pedagogicznych) w kwalifikacjach
T11: Planowanie i realizacja usług w recepcji,
                        T12: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
                        T13: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
                        T14: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
 

Dz.U. 2016 poz. 2094  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego)

Zdobycie umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i hotelarskimi oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w sektorze turystyki i hotelarstwa,
 
Pozyskanie kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi.                      .
 
Zdobycie umiejętności w organizacji imprez i usług turystycznych np.. w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, ośrodkach wellness&spa, ośrodkach jeździeckich.
 
Studenci otrzymują certyfikat pilota wycieczek turystycznych
 
Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich.
 
                               
Zajęcia terenowe realizowane będą we współpracy z podmiotami turystycznymi (biura podroży).
 
Praktyki zawodowe odbywać się będą w obiektach hotelarskich, biurach podroży, organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych oraz w organach samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za rozwój turystyki.
 
Zajęcia prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz pracowników innych uczelni współpracujących z AWF i praktyków ekspertów branży turystycznej i hotelarskiej.

 
Program
Lp. Przedmiot Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz.
1. Teoria organizacji i zarządzania 15 15 -
2. Polityka turystyczna 10 10 -
3. Socjologia z elementami psychologii pracy 10 10 -
4. Prowadzenie negocjacji i podejmowanie decyzji 12 12 -
5. Polityka kadrowa w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelach 6 3 3
6. Ekonomika turystyki i hotelarstwa 10 10 -
7. Analiza ekonomiczna i finanse przedsiębiorstw 10 - 10
8. Marketing w turystyce i hotelarstwie 18 12 6
9. Ubezpieczenia 15 15 -
10. Zagospodarowanie przestrzenne z elementami budownictwa turystycznego i hoteli 15 10 5
11. Prawo w turystyce i hotelarstwie 15 6 9
12. Informatyka w turystyce i hotelarstwie 22 2 20
13.
 
13.a
Obsługa ruchu turystycznego-teoria
Obsługa ruchu turystycznego-praktyka
12
 
20
7
 
-
5
 
20
14. Funkcjonowanie zakładu hotelarskiego 12 7 5
15. Geografia turystyczna 7 7 -
16. Ćwiczenia terenowe 60 - 60
17. Protokół dyplomatyczny 12 4 8
18. Egzamin dyplomowy 5 - 5
19. Praktyki w biurach turystycznych  i hotelach 60 - 60
20. Programowanie rekreacji 6 6 -
21. Nordic Walking 8 - 8
  RAZEM 360 136 224
Kadra  
Cennik 1600 zł/semestr
Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup, min. 20 osób proponujemy zniżki
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.

 

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody