CDKIS_Studia_podyplomowe_luty18
cdks onlinecdks online


Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia zaprasza na Studia Podyplomowe
w roku akademickim 2017/2018:


Trener Osobisty (Personalny) NOWOŚĆ rekrutacja twa CZYTAJ WIĘCEJ
Terapia Manualna NOWOŚĆ rekrutacja twa CZYTAJ WIĘCEJ
Zarządzanie Turystyką Medyczną NOWOŚĆ  rekrutacja twa CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja dla bezpieczeństwa NOWOŚĆ rekrutacja twa CZYTAJ WIĘCEJ
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli termin uruchomienia 18.11.2017 r. CZYTAJ WIĘCEJ
Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna termin uruchomienia 17.03.2018 r. CZYTAJ WIĘCEJ
Organizacja i Zarządzanie Sportem rekrutacja do 15.02.2018r. CZYTAJ WIĘCEJ
Organizacja i Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem NOWOŚĆ rekrutacja twa CZYTAJ WIĘCEJ
Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitnesstermin uruchomienia 17.03.2018 r. CZYTAJ WIĘCEJ
Odnowa Biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii rekrutacja twa CZYTAJ WIĘCEJ
Menedżer Usług Rekreacyjnych  CZYTAJ WIĘCEJ
Przygotowanie Pedagogiczne termin uruchomienia 18.11.2017 r. CZYTAJ WIĘCEJ
Trenerskie Pływanie rekrutacja twa CZYTAJ WIĘCEJ
Trenerskie Piłka Nożna  CZYTAJ WIĘCEJ
Trenerskie Szermierka NOWOŚĆ rekrutacja twa CZYTAJ WIĘCEJ
Trenerskie (inne dyscypliny) CZYTAJ WIĘCEJ
Wellness i Odnowa Psychosomatyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych NOWOŚĆ  CZYTAJ WIĘCEJ
Oligofrenopedagogika dla Studentów i Absolwentów kierunków WF i Sport
(posiadają przygotowanie pedagogiczne) NOWOŚĆ 
W PRZYGOTOWANIU
   

Porównanie usług edukacyjnych Centrum - SPRAWDŹ


Trwają zapisy chętnych na pilotażowe nowe kierunki studiow podyplomowych*:
 
 • Gerontopedagogika/Gerontoprofilaktyka
 • Psychologia Sportu rekrutacja twa
 • Dietetyka w Sporcie rekrutacja twa
 
*W chwili zainteresowania (co najmniej 15 osób), planujemy przygotowanie projektów programów kierunków.


Wymagane dokumenty:

 
 1. Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe - LINK
   
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
   
 3. Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5) - zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem.
  W przypadku przesłania zdjęcia w postaci elektronicznej wymagany jest format JPG, rozmiar 2 x 2,5 cm o rozdzielczości 300 DPI.
   
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
  (dot. wybranych Kierunków, zaznaczono w   opisach, np. Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli, Form Gimnastyczno-Tanecznych i Fitness oraz Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej)
   
 5. Oświadczenie o niekaralności - LINK
   
 6. Oświadczenie o znajomości ustaw - LINK
   
 7. Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego - LINK
Osoby które złożą komplet dokumentów zostaną poinformowane o dalszych krokach drogą mailową lub telefoniczną. Grupy Studiów  Podyplomowych są uruchamiane w przypadku uzbierania minimalnej ilości Słuchaczy.

 

Miejsce składania dokumentów:


Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
 
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Budynek główny AWF, I piętro pokój 225, 226.
 
tel.: 61 835 50 94  |  61 835 50 92
e-mail:
 
 

Ważne Informacje:

 
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych.
W przypadku studiów podyplomowych z:
- Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli - konieczne jest posiadanie uprawnień nauczycielskich.
- Trenera Pływania/ Piłki Nożnej - konieczne jest udokumentowanie minimum rocznego stażu instruktorskiego lub minimum pięcioletniego stażu zawodniczego.