REGULAMINY:

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów [pdf]

Regulamin Studiów [doc]

Zarządzenie Rektora 36/18 dot. opłat za studia podyplomowe na rok akademicki 2018/19 [doc]  

Zasady składania prac dyplomowych [doc]

UMOWA O NAUKĘ 2016/17 [pdf]


 

PRAKTYKI:

Skierowanie na praktyki [doc]

Zgoda na odbycie praktyk [doc]

Informacje o praktykach: http://www.awf.poznan.pl/pl/praktyki

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE:

Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe [doc]

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Sportu AWF [doc]

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Rekreacji Ruchowej AWF [doc]

Formularz zgłoszeniowy na Szkolenie / Warsztat / pozostałe kursy [doc]

Do wydruku dla Sluchacza/Kursanta: Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]

 

Elektroniczne formularze (do wysłania w mailu, aby zapisać się na kurs / szkolenie):

- Kurs Instruktora Sportu AWF [doc]

- Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF [doc]
 
- Szkolenie / warsztat / inny kurs [doc]
 

DRUKI WYMAGANE PRZY REKRUTACJI:

Oświadczenie o niekaralności [pdf]

Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]

Dodatkowe oświadczenie do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy płatności za KURSY)
[pdf]

Dodatkowe oświadczenie do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy płatności za STUDIA PODYPL.) [pdf]


Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]

Podstawy prawne oświadczenia:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 poz. 829) 

http:// isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000829
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100820537

 

POZOSTAŁE DRUKI:

Prośba o rozłożenie płatności na raty (za studia podyplomowe) [pdf]

 

FAKTURA VAT:

Prośbę o wystawienie faktury proszę zgłaszać w max. do 7 dni od dokonania wpłaty do Kwestury AWF telefonicznie 61 8355 044, lub listownie na adres AWF Poznań-Kwestura.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art.106b i 106i) uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, do 15 dnia następnego miesiąca od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub od dnia końca świadczenia przez uczelnie usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów podyplomowych). Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.


Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę [pdf]

 

WZÓR LEGITYMACJI:

Legitymacja Instruktora Sportu AWF - widok [jpeg str1] [jpeg str2]

Legitymacja Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF - widok [jpeg str1] [jpeg str2]
 

 

ANKIETY:

STUDIA PODYPLOMOWE http://www.interankiety.pl/interankieta/ac46ed1376779836973c08730cbce1aa

KURSY http://www.interankiety.pl/interankieta/95ad4774cd146fa61693bea8addca70b


 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody