cdks onlinecdks onlinecdks online

                                                                                                                                        

REGULAMINY:

Regulamin Studiów Podyplomowych [pdf]

Regulamin Studiów [doc]

Regulamin Kursów   [w przygotowaniu.........]

Zarządzenie Rektora 36/18 dot. opłat za studia podyplomowe na rok akademicki 2018/19 [doc]  

Zasady składania prac dyplomowych [doc]

UMOWA O NAUKĘ 2016/17          
[pdf]

                                                                                                                                        

PRAKTYKI:

Skierowanie na praktyki [doc]

Zgoda na odbycie praktyk [doc]

Informacje o praktykach: http://www.awf.poznan.pl/pl/praktyki

                                                                                                                                       

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE:

Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe [doc]

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Sportu AWF [doc]

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Rekreacji Ruchowej AWF[doc]

Formularz zgłoszeniowy na Szkolenie / Warsztat / pozostałe kursy [doc]

Do wydruku dla Sluchacza/Kursanta: Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]

 

                                                                                                                                       

POZOSTAŁE DRUKI WYMAGANE PRZY REKRUTACJI:

Oświadczenie o niekaralności [pdf]

Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]

Dodatkowe oświadczenie do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy płatności za KURSY)
[pdf]

Dodatkowe oświadczenie do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy płatności za STUDIA PODYPL.) [pdf]

Zaświadczenie

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]

Podstawy prawne oświadczenia:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 poz. 829)
http:// isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000829
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100820537

                                                                                                                                       

POZOSTAŁE DRUKI:

Prośba o rozłożenie płatności na raty (za studia podyplomowe) [pdf]

                                                                                                                                              

FAKTURA VAT:

Prośbę o wystawienie faktury proszę zgłaszać w max. do 7 dni od dokonania wpłaty do Kwestury AWF telefonicznie 61 8355 044, lub listownie na adres AWF Poznań-Kwestura.

Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art.19 ust.1, 4, 5 i 11; art.106 ust.4, 8 pkt.1) i Rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (§9 – 10), uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub od dnia końca świadczenia przez uczelnie usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów podyplomowych). 
Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę [pdf]

                                                                                                                                             

LEGITYMACJE wygląd:

Legitymacja Instruktora Sportu AWF - widok [jpeg str1] [jpeg str2]

Legitymacja Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF - widok [jpeg str1] [jpeg str2]

                                                                                                                                              

ANKIETY:

STUDIA PODYPLOMOWE
http://www.interankiety.pl/interankieta/ac46ed1376779836973c08730cbce1aa

KURSY http://www.interankiety.pl/interankieta/95ad4774cd146fa61693bea8addca70b


 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody