CDKIS_Studia_podyplomowe_luty18
cdks onlinecdks online


Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia organizuje w zakresie kursów trenerskich:


Kurs Trenera Sportu AWF -
Kurs Certyfikowanego Trenera Sportu AWF (konkretna dyscyplina sportu) -

Informacje Ogólne:

  • Kurs Trenera Sportu AWF obejmuje 250 godzin programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu co najmniej II Klasy lub certyfikowanego trenera AWF i zawiera 80 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym
     
  • Wymogi które należy spełnić żeby ukończyć Kurs Trenera Sportu AWF to:
    • wykształcenie maturalne,
    • co najmniej roczny udokumentowany staż instruktorski lub 5-letni staż zawodniczy,
    • złożenie wraz z dokumentacją pisemnego oświadczenia o niekaralności
Trener Sportu AWF jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej we wszystkich obszarach sportu wyczynowego nie wymagającej licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego.