Wymagane dokumenty


1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe [doc]
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem,
w przypadku przesłania zdjęcia w wersji elektronicznej wymagany jest format JPG, rozmiar 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]

(dot. wybranych Kierunków, zaznaczono w opisach, np. Trener, Trenera Personalnego, Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli, Form Gimnastyczno-Tanecznych i Fitness oraz Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej)
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego [doc]
6.) Potwierdzoną kserokopię
dowodu osobistego
7. ) Oświadczenie o niekaralności [pdf]  (wymagane WYŁĄCZNIE w przypadku kierunków o profilu trenerskim, np. SP Trenerskie)

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]

                                                                                                                                                           

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów ( w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia mieści się:
Budynek główny AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro, pokój 225 i 226.

 

 

Informacja

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników w grupie, zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Studiów Podyplomowych.

_________________________________________________________________________________________

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody