Kurs Instruktora Sportu AWF:

1.) Formularz Kurs Instruktor Sportu AWF [doc]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]

4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Sportu AWF z dyscypliny;...............", Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI, format zdjęcia JPG.
5.) Potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego
6. ) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
7.) Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]
8.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]

 

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]


Informacja: Zgdnie z wymogami Porozumienia międzyuczelnianego (AWF) w celu realizacji Kursu Instruktora Sportu i otrzymania uprawnień wymagane jest zaświadczenie z klubu sportowego o odbyciu praktyk instruktorskich w wymiarze 30h, które należy przedłożyć do momentu zakończenia zajęć na Kursie. [doc]

                                                                                                                                                                        

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:

1.) Formularz zgłoszeniowy Kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF [doc]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych

3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne - zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Nazwisko i imię - Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF z dyscypliny;...............",

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI, format zdjęcia JPG.
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]
6.) Potwierdziną kserokopię
dowodu osobistego

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]

                                                                                                                           

Pozostałe Kursy i Szkolenia / Warsztaty:

1.) Formularz zgłoszeniowy Kurs/Szkolenie [pdf]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4. ) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]
6.) Potwierdziną kserokopię
dowodu osobistego

 

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]
                                                                                                                             

Osoby, które dopełniły formalności związanych z oficjalnym zgłoszeniem  zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą mailową lub telefonicznie.
                                                                                                                                                                       

 

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia mieści się:
Budynek główny AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro, pokój 225 i 226.

                                                                                                                             
 

Informacja

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników w grupie, zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursów.

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia prowadzi rekrutację na Kursy przez cały rok.
Termin uruchomienia dyscyplin zależy od liczebności grup. Dostępna jest oferta kursów instruktorskich z wielu dyscyplin sportu. Tryb oraz terminy zajęć dopasowujemy do grup danej specjalizacji i oczekiwań i możliwości Kursantów.

_______________________________________________________________

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody