CDKIS_Studia_podyplomowe_luty18
cdks onlinecdks online

                                                                                                                             

Kurs Instruktora Sportu AWF:

1.) Formularz Kurs Instruktor Sportu AWF [doc]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]

4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Sportu AWF z dyscypliny;...............",
5.) Potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI, format zdjęcia JPG.
5. ) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
6.) Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]
7.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]

Informacja: Zgdnie z wymogami Porozumienia międzyuczelnianego (AWF) w celu realizacji Kursu Instruktora Sportu i otrzymania uprawnień wymagane jest zaświadczenie z klubu sportowego o odbyciu praktyk instruktorskich w wymiarze 30h, które należy przedłożyć do momentu zakończenia zajęć na Kursie. 
[doc]

                                                                                                                                                                        

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:

1.) Formularz zgłoszeniowy Kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF [doc]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych

3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne - zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Nazwisko i imię - Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF z dyscypliny;...............",

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI, format zdjęcia JPG.
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]
6.) Potwierdziną kserokopię
dowodu osobistego

                                                                                                                             

Pozostałe Kursy i Szkolenia / Warsztaty:

1.) Formularz zgłoszeniowy Kurs/Szkolenie [pdf]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4. ) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]
6.) Potwierdziną kserokopię
dowodu osobistego
      

                                                                                                                             

Osoby, które dopełniły formalności związanych z oficjalnym zgłoszeniem  zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą mailową lub telefonicznie.
                                                                                                                                                                       

 

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia mieści się:
Budynek główny AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro, pokój 225 i 226.

                                                                                                                             
 

Ważne informacje

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników w grupie, zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Studiów Podyplomowych lub Kursów.

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia prowadzi rekrutację na Kursy przez cały rok.
Termin uruchomienia dyscyplin zależy od liczebności grup. Dostępna jest oferta kursów instruktorskich z wielu dyscyplin sportu. Tryb oraz terminy zajęć dopasowujemy do grup danej specjalizacji i oczekiwań i możliwości Kursantów.

________________________________________________________________________________________________________

Jak się zapisać?[czytaj wiecej...]

Osoby zainteresowane konkretnym Kierunkiem proszone są o:
1. Dokonanie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): http://150.254.183.58/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html
2. Dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie listem poleconym na adres CDKiS lub: Kontakt mailowy / telefoniczny w celu wstępnego zapisania się i rezerwacji miejsca w grupie (należy podać: nazwę kursu/szkolenia/studiów + imię i nazwisko + numer telefonu + adres e-mailowy)
3. Śledzenie zakładki AKTUALNOŚCI, w której zamieszczamy bieżące informacje, dotyczące uruchamianych dyscyplin.
4. Oczekiwanie informacji mailowej na wskazany przez siebie adres. W momencie uzbierania się grupy na daną dyscyplinę CDKiS rozsyła maile do osób z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w celu zweryfikowania ostatecznej liczebności grupy.
5. Jeżeli grupa będzie liczyła min. 15 osób, wówczas otrzymają Państwo maila z informacją o wyznaczonym terminie rozpoczęcia kursu / studiów podyplomowych oraz możliwości podpisania umowy o naukę na studiach podyplomowych wraz z indywidualnym numerem subkonta, na które należy dokonać wpłaty za I semestr studiów podypl.
6. Przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na email: www.awf.poznan.pl/cdks

Dokumenty i formularze zgłoszeniowe - dostępne są w zakładce:
Pliki do pobrania / Wymagane dokumenty: Studia podyplomowe lub Kursy

PIERWSZEJ WPŁATY ZA KURS / STUDIA PODYPLOMOWE NALEŻY DOKONAĆ DOPIERO PO UZYSKANIU INFORMACJI (DROGĄ MAILOWĄ) O URUCHOMIENIU DANEGO KIERUNKU (KURSU / STUDIÓW PODYPLOMOWYCH)