Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zwiększenie kompetencji,
dzięki czemu zwiększają się szanse na rynku pracy.


____________________________________________________________________
 

1.) Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy i pracujących 45+

[Czytaj więcej informacji]


_______________________________________________________________________

2.) Krajowy Fundusz Szkoleniowy

[czytaj więcej informacji]

______________________________________________________