Standardowa opłata za studia podyplomowe w roku akademickim 2018/19 wynosi:  1600 zł. za semestr.

z wyjątkiem następujacych kierunków:

Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii 2000 zł za semestr

Studia Podyplomowe Terapia Manualna 3800-4000 zł. za semestr w zależności od liczebności grupy.

Studia Podyplomowe Trener Personalny 2000-2500 zł. za semestr w zależności od liczebności grupy.

Studia Podyplomowe Zarządzanie Turystyką Medyczną  2 000- 2 500 zł. za semestr w zależności od liczebności grupy.

Studia Podyplomowe Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie 2000 zł. za semestr w zależności od liczebności grupy.Opłata za świadectwo ukończenia studiow podyplomowych: 30 zł.
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa studiów podyplomowych:
45 zł.


                                                                                                         

RATY

Na pisemny wniosek Słuchacza wierzytelności mogą być odraczane lub rozkładane na raty.
Szczegóły: Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
                                                                                                                                           

ZNIŻKI dla:

Firm, instytucji - w przypadku grup zorganizowanych,
Tworzymy nowe Kierunki również na zlecenie instytucji zewnętrznych
                                                                                                        

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁAT:

1.        Obowiązek odpłatności za zajęcia dydaktyczne powstaje na podstawie pisemnej umowy zawieranej na okres trwania studiów.
2.        Wpłaty należy wnosić na indywidualne konto imiennie przypisane Słuchaczowi.  
3.        Przy regulowaniu opłat  należy wpisać:
- w tytule:  nazwisko i imię Słuchacza, specjalność oraz opis czego dotyczy wpłata
- w danych odbiorcy: AWF w Poznaniu, 61-871 Poznań, u. Królowej Jadwigi 27/39
4.        Nie należy zamieniać się drukami opłat, numerami kont ani regulować należności na inne konto.
5.        Wniesienie należności za dokumenty podlegające opłacie jest warunkiem ich wydania.
6.        Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto Uczelni.
7.        Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
8.        Słuchacz powinien zachować dowody wpłat w razie konieczności potwierdzenia uregulowania danej należności.

 
Informacje na temat indywidualnych numerów kont przesyłane są indywidualnie do Słuchaczy z Działu Obsługi Studenta AWF - Sprawy Finansowe.

Potwierdzenia dokonania wpłat proszę przesyłać mailem na: lub dostarczyć osobiście do biura CDKiS - budynek główny AWF, I piętro, pokój 225.
                                                                                                         

 

Faktury:


Wniosek o wystawienie faktury należy składać w maksymalnym terminie do 7 dni od dokonania wpłat do Działu Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów:
- telefonicznie: 61 835 51 22
- listownie: na adres:
              Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
             ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
             Dział Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studenta
  lub
- osobiście: pokój nr 128 Nowy Budynek Dydaktyczny
(wniosek o wystawienie faktury do pobrania na stronie www.awf.poznan.pl  
[pdf]Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art.19 ust.1, 4, 5 i 11; art.106 ust.4, 8 pkt.1) i Rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (§9 – 10), uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub od dnia końca świadczenia przez uczelnie usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów podyplomowych). 
Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.

                                                                                                             

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody