Studia podyplomowe: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Cel Studiów

Kształcenie nauczycieli szkoły podstawowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w związku z wymaganiami MEN – podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych Rozporządzenie MEN z dnia 14 02 2017 r. poz. 356.
 
Opis Kierunku
 
Program studiów podyplomowych obejmuje moduły treści kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz praktyk zawodowych.
Łącznie 232 godziny w tym:
 -wykłady: 92 godzin,
- ćwiczenia: 152 godziny,
- praktyki 60 godzin,

- 44 punkty ECTS.
 
Profil słuchacza
 
Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób posiadających wymagane kompetencje pedagogiczne. Uzyskanie kwalifikacji podyplomowych umożliwi realizację programu Szkoły Podstawowej – II etap edukacyjny: klasy IV - VIII. Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 02 2017 r. poz. 356

 
Termin rozpoczęcia
październik -listopad br.
 
Czas trwania
Dwa semestry
 
Zasady przyjęcia

Absolwenci szkół wyższych skierowani przez Szkoły lub rekrutowani dla realizacji programu Szkoły Podstawowej – II etap edukacyjny: klasy IV - VIII

Wymagania dla Kandydatów

Ukończone wyższe studia oraz uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: kierunek edukacja dla bezpieczeństwa

 
Program
Moduły
Przedmioty
Punkty
ECTS
Liczba godzin  
    wykłady ćwiczenia razem
1. Moduł - Bezpieczeństwo państwa 10 35 15 50
Bezpieczeństwo narodowe, elementy 1 5   5
Polityka społeczna w zakresie bezpieczeństwa 2 5 5 10
Zarządzanie bezpieczeństwem 2 5 5 10
Obronność państwa w czasie pokoju 1 5   5
Bezpieczeństwo ekonomiczne 1 5   5
Strzelectwo sportowe i bojowe 1 5   5
Organizacja i zarządzanie 2 5 5 10
2. Moduł - Zagrożenia sytuacje nadzwyczajne 7 15 20 35
Zasady obrony cywilnej 1 5   5
Wykrywanie skażeń i zakażeń, ochrona 2 5 5 10
System powiadamiania i ostrzegania 1   5 5
Sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysowe 2 5 5 10
Logistyka w sytuacjach kryzysowych 1   5 5
3. Moduł - Pierwsza pomoc, resuscytacja 13 20 45 65
System ratownictwa w Polsce 1 5   5
Układ oddechowy i układ krążenia człowieka 2 5 5 10
Podstawy pierwszej pomocy 4 5 15 20
Rozpoznanie i ratownictwo w sytuacjach zagrożeń życia oraz zdrowia 6 5 25 30
4. Moduł - Edukacja zdrowotna 6 15 15 30
Zdrowie wymiar indywidualny oraz zbiorowy 1 5   5
Komunikacja personalna dla zdrowia i bezpieczeństwa 1   5 5
Działania, zachowania prozdrowotne 2 5 5 10
Warunki, czynniki  społeczne oraz środowiskowe zdrowia 2 5 5 10
5. Moduł praktyk zawodowych 4   60 60
Praktyki zawodowe (Szkoła) 4   60 60
Seminarium podyplomowe 1   5 5
Egzamin podyplomowy 5   2 2
Razem 46 85 162 247
Kadra Kierownik: dr Andrzej Wartecki
Cennik Koszt 3200 zł
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.

 

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody