Studia podyplomowe: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Cel Studiów

Kształcenie nauczycieli szkoły podstawowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w związku z wymaganiami MEN – podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych Rozporządzenie MEN z dnia 14 02 2017 r. poz. 356.
 
Opis Kierunku
 
Program studiów podyplomowych obejmuje moduły treści kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz praktyk zawodowych.
Łącznie 232 godziny w tym:
 -wykłady: 92 godzin,
- ćwiczenia: 152 godziny,
- praktyki 60 godzin,

- 44 punkty ECTS.
 
Profil słuchacza
 
Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób posiadających wymagane kompetencje pedagogiczne. Uzyskanie kwalifikacji podyplomowych umożliwi realizację programu Szkoły Podstawowej – II etap edukacyjny: klasy IV - VIII. Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 02 2017 r. poz. 356

 
Termin rozpoczęcia
październik 2017 r.
 
Czas trwania
Dwa semestry
 
Zasady przyjęcia

Absolwenci szkół wyższych skierowani przez Szkoły lub rekrutowani dla realizacji programu Szkoły Podstawowej – II etap edukacyjny: klasy IV - VIII

Wymagania dla Kandydatów

Ukończone wyższe studia oraz uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: kierunek edukacja dla bezpieczeństwa

 
Program
Moduły
Przedmioty
Punkty
ECTS
Liczba godzin  
    wykłady ćwiczenia razem
1. Moduł - Bezpieczeństwo państwa 10 35 15 50
Bezpieczeństwo narodowe, elementy 1 5   5
Polityka społeczna w zakresie bezpieczeństwa 2 5 5 10
Zarządzanie bezpieczeństwem 2 5 5 10
Obronność państwa w czasie pokoju 1 5   5
Bezpieczeństwo ekonomiczne 1 5   5
Strzelectwo sportowe i bojowe 1 5   5
Organizacja i zarządzanie 2 5 5 10
2. Moduł - Zagrożenia sytuacje nadzwyczajne 7 15 20 35
Zasady obrony cywilnej 1 5   5
Wykrywanie skażeń i zakażeń, ochrona 2 5 5 10
System powiadamiania i ostrzegania 1   5 5
Sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysowe 2 5 5 10
Logistyka w sytuacjach kryzysowych 1   5 5
3. Moduł - Pierwsza pomoc, resuscytacja 13 20 45 65
System ratownictwa w Polsce 1 5   5
Układ oddechowy i układ krążenia człowieka 2 5 5 10
Podstawy pierwszej pomocy 4 5 15 20
Rozpoznanie i ratownictwo w sytuacjach zagrożeń życia oraz zdrowia 6 5 25 30
4. Moduł - Edukacja zdrowotna 6 15 15 30
Zdrowie wymiar indywidualny oraz zbiorowy 1 5   5
Komunikacja personalna dla zdrowia i bezpieczeństwa 1   5 5
Działania, zachowania prozdrowotne 2 5 5 10
Warunki, czynniki  społeczne oraz środowiskowe zdrowia 2 5 5 10
5. Moduł praktyk zawodowych 4   60 60
Praktyki zawodowe (Szkoła) 4   60 60
Seminarium podyplomowe 1   5 5
Egzamin podyplomowy 5   2 2
Razem 46 85 162 247
Kadra Kierownik: dr Andrzej Wartecki
Cennik Koszt 3200 zł
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.

 
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK